FFS Stockholm-Mälardalen

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 28/5 Planerarrollen

Försommarmingel: Planerarrollen - lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 18/3 med tema Digitala dialogmetoder

Föreningen för samhällsplanering (FFS) Stockholm Mälardalen inbjuder till en kostnadsfri och öppen mötesplats  digitala dialogmetoder.

Hur kan digitala dialogmetoder bidra till kunskapsinhämtning och ökad medborgardeltagande i planprocesser? Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder på intressanta exempel från praktiken och forskningen.

Kl 17.30 Mingel med dryck och enklare tilltugg

Kl 18.00 Föredragshållare om digitala dialogmetoder

  • Alexander Ståhle, VD på Spacescape, berättar om arbetet med digitala dialogverktyg i stadsutvecklingsprojekt bland annat i Solna och Bergen
  • Christer Lindström, VD på 4Dialog, berättar om webbaserade 4D-modeller för kommunikation och samverkan i en virtuell miljö
  • Marie Denward och Jessica Fogelberg, Interactive Institute Swedish ICT, berättar om det vinnovastödda projektet MedPlats - en flexibel, demokratisk innovation för medborgardialog, platsförhandling och stadsplanering

Kl 19.00 Frågestund och diskussion

Kl 19.30 Mingel med dryck och tillgång till takterass med utsikt över Stockholm

Plats: White arkiteker, Östgötagatan 100, våning 6

Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast 16 mars till joel.hernback@spacescape.se

 

FFS Sthlm Mälar inbjuder till mötesplats och årsmöte 14 januari

Kallelse till årsmöte 2015 i FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen, 14 januari kl 19.00Årsmötet hålls i omedelbar anslutning till SPECIAL mötesplats Att planera för solenergi som pågår kl 15:00-19:00. Plats: White, Östgötagatan 100 (Norra Hammarbyhamnen)
Mötesplats Att planera för solenergi Solen är vår viktigaste energikälla och tekniken blir allt effektivare och billigare. Hur kan stadsplaneringen bidra till ökad andelen solenergi i samhället och vad behöver vi tänka på? Mer info om Special och föranmälan här. Mötesplatsen är kostnadsfri. Föranmälan senast en dag innan.
Lokalt årsmöte, Dagordning: Enligt föreningens stadgar, § 8, ska lokalavdelningens årsmöte genomföras enligt följande dagordning: 1. Val av ordförande vid mötet 2. Val av sekreterare vid mötet 3. Val av två justerare av mötets protokoll 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 5. Val av ordförande 6. Val av övriga styrelseledamöter 7. Val av valberedning

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 15/10: Samtal om planering och politik

Föreningen för samhällsplanering (FFS) lokalavdelningen Stockholm Mälardalen arrangerar på kvällen den 15/10 en mötesplats om planering och politik. En mötesplats som sluter an till FFS tidskrift PLAN:s senaste temanummer 4 om planering och politik.

Hur möter vi de planeringsutmaningar kommuner och regionen står inför? Den kraftigt växande befolkningen i regionen ställer krav på utbyggnad av infrastruktur och transporter, en mångfald av bostäder som tillfredsställer olika individers behov och ett attraktivt, tryggt och hållbart samhälle. Vad betyder de senaste årens förändringari plan-, mark och bygglagstiftning? Och vad betyder valresultatet för samhällsplaneringen i Stockholm-Mälarregionen?

Medverkande: Anna Eklund, planeringschef i Nynäshamns kommun och Anders Hallmén, planeringschef i Sollentuna kommun, Ann-Christin Larsson Frickner (C), kom­munstyrelseledamot i Upplands Väsby och ordförande i Miljö- och planutskottet i Upplands Väsby, Erik Langby (M), ordförande i Kommunförbundet Stockholms län, Nanna Wikholm (S), landstingsråd Stockholms läns landsting och vice ordförande i landstingets Tillväxt och regionplaneringsutskott och Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Moderator är Carl-Johan Engström, FFS tidigare ordförande och senior forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Tid: Onsdagen den 15 oktober 17.30-20.00. Mingel med öl och macka från 17.00

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Mötesplatsen är kostnadsfri. Anmälan obligatorisk, senast 13 oktober till: katarina.fehler@uppsala.se

Välkommen!

 

FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 4 juni: Hållbar trafikplanering & Medborgarburen planering

Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder in till mötesplats den 4 juni kl 17.30-20.30 Vi erbjuder på två spännande teman! Därefter mingel med utsikt över Stockholms takåsar.

-          Hållbar trafikplanering i praktiken (Kristina Glitterstam, Tyréns) Alla är överens om övergripande miljömål och kanske till och med att gående och cyklister ska prioriteras framför biltrafiken, men hur gör vi detta i praktiken? Tyréns har på uppdrag av Stockholms stad tittat på Norra Djurgårdsstaden och presenterar trafikstrukturer och gatusektioner som stöder målen i ÖP Promenadsstaden, Stomnätsplanen och Framkomlighets­strategin

-          Medborgarburen planering - metoden STEP för parter som tyckte illa om varandra (Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter)

STEP-metoden är en metod för att tidiga­relägga kreativiteten i planering av hus och stadsdelar. Metoden har utvecklats från workshops och charretter – framfö­rallt för att underlätta kommunikationen mellan lekmän och fackmän och mellan fackmän av olika professioner. I stället för att skriva samrådssvar inbjuds medbor­gare eller medarbetare att delta i skiss­ning och vägning av olika alternativ.

-          Försommarmingel: Enklare tilltugg och dryck serveras

Plats: Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast dagen innan till tony.karlsson@tyrens.seOBS bara anmälda kommer in i lokalerna!

Loudden

Framtida Loudden. Källa: Stockholms stad

FFS Sthlm Mälar: Mötesplats och lokalt årsmöte 27/2

Den 27/2 arrangerar FFS Stockholm Mälardalen en kombinerad mötesplats och lokalt årsmöte. Vi gör det tillsammans med PLAN:s redaktion. Mötesplats 27/2 2014 "Releasefest PLAN nr 1 år 2014"

Den 27/2 arrangerar vi en releasefest för PLAN nr 1 år 2014, som arrangeras samma dag som PLAN kommer ut. Kom och träffa PLAN:s nya redaktion och hör hur de arbetar med PLAN och vad de har för ambitioner kring temanummer mm under 2014. Hör en av artikelförfattarna presentera sin artikel i PLAN nr 1 år 2014.

Datum: 27/2

Tid: Mingel 16:30-17:00, Presentationer kl 17-18

Plats: Sweco, Stockholm

Adress: Gjörwellsgatan 22

Lokal: Stora hörsalen

Anmälan: Inget krav på anmälan med skicka gärna ett email om du avser komma till bengt_e_a@live.se, så kan vi lättare beräkna inköp.

Lokalt årsmöte 27/2 2014 kl 18:00

Den 27/2 kl 18:00 arrangeras FFS Stockholm Mälardalens lokala årsmöte. Årsmöteshandlingar inför årsmötet kommer att kunna laddas ned här den 20/2.

Datum: 27/2

Tid: 18:00

Plats: Sweco, Stockholm

Adress: Gjörwellsgatan 22

Lokal: Stora hörsalen

plan2013-5-6

Dokumentation från FFS Sthlm Mälar & St:Eriks seminarium "Stockholm på väg"

Den 12/11 på eftermiddagen samarrangerade FFS Stockholm Mälardalen ett seminarium tillsammans med samfundet St:Erik. Samfundet S:t Eriks årsbok 2013 uppmärksammar stadens transportinfrastruktur. I anslutning till årsbokens publicering arrangerades ett stadsbyggnadsseminarium den 12/11 om dessa frågor i samarbete med Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelningen för Stockholm- Mälardalen. Dokumention finns nu tillgänglig här. Stockholm på väg

Samfundet St:Erik och FFS Stockholm Mälardalen arrangerar seminaret "Stockholm på väg" den 12/11 2013

När: Tisdagen den 12 november kl 13.00-17.00 Var: Stockholms Byggnadsförening, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Syfte: Diskutera strategier för Stockholms tillväxt och trycket på transportinfrastrukturen som följer därav

Vilka: Alla med professionellt eller ideellt engagemang för Stockholms utveckling

Bakgrund

Samfundet S:t Eriks årsbok 2013 uppmärksammar stadens transportinfrastruktur. I anslutning till årsbokens publicering arrangeras ett stadsbyggnadsseminarium om dessa frågor i samarbete med Föreningen för samhällsplanering (FFS), lokalavdelningen för Stockholm- Mälardalen.

Stockholm växer mer än på länge. Nya stockholmare flyttar in, det brukar sägas att de kan fylla två bussar om dagen. Första halvåret 2013 ökade takten, 17 856 invånare anlände. Många skulle ha fått stå i bussarna, om de nu inte hittat andra färdmedel. Stockholm hör till globaliseringens vinnare i befolkningsfrågan, få städer växer snabbare i krisens Europa.

Med tillväxten följer ett växande tryck på vägar, järnvägar, tunnelbanor, hamnar och flygplatser. Från hösten 2012 och tio år framåt ska 100 miljarder gå till Trafiksatsning Stockholm. En ny planeringsomgång och nya förhandlingar om ytterligare satsningar pågår.

Vilka prioriteringar är de rätta? Hur kommer åtgärderna att förändra staden? Ett paradigmskifte ser ut att vara på väg, den spårbundna trafiken blir allt viktigare medan privatbilismen trängs tillbaka. Stockholms infrastruktur för person- och varutransporter är en av nycklarna till att förstå hur staden vuxit fram och hur den kan utvecklas i framtiden.

Infrastrukturen för våra transporter bidrar inte bara till stadens utveckling och invånarnas rörlighet, den kan också låsa människorna i sina strukturer, binda dem till särskilda trafiklösningar och skapa segregerande enklaver; hur trafiksystem byggs i dag kommer att få djupgående inverkan på morgondagens stad. Diskussionen om infrastrukturen måste ta avstamp i en tydlig diskussion om vilken typ av stad och region vi vill försöka skapa.

Seminariet ger tillfälle till historisk tillbakablick, belyser framtida utmaningar och ger en orientering om läget i den pågående planerings- och förhandlingsomgången. Naturligtvis ges också tillfälle till gemensam diskussion.

Välkommen till en viktig eftermiddag!

Samfundet S:t Erik i samarbete med Föreningen för samhällsplanering

Stockholm på väg

PROGRAM

13.00 Välkomna, Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik

13.05 Är vi på väg mot en attraktivare, sundare och tillgängligare stad med minskat bilberoende? Susanne Ingo, strateg vid Trafikverket

13.25 Stockholms trafikfrågor i historiens ljus, Bo Wijkmark, fd regionplanedirektör

13.45 Stockholm stads framkomlighetsstrategi, Mattias Lundberg, avdelningschef, Trafikkontoret, Stockholms stad

14.05 Riktigt bra cykelvägar, när kommer dom? Ebba Larsson, Långsiktig planerare, Trafikverket, Region Stockholm

14.25 Finns det en framtid för feedertrafik på ostkusten? Carola Alzén, VD Mälarhamnar

14.40 PAUS

15.00 Stockholms tillgänglighet, viktigt för hela Mälardalen. Bengt Andersson, stadsbyggnadsstrategi i Södertälje kommun

15.20 Vilka åtgärder planerar staten, landstinget och kommunerna? Karin Eklund, strategisk planerare, Trafikverket, Region Stockholm

15.40 Hur kan åtgärderna finansieras? Vad händer i Stockholmsförhandlingen? Anna Modin, Utredningssekreterare, 2013 års Stockholmsförhandling

16.00 DISKUSSION

16.55 – 17.00 Avslutning. Monica Andersson, Samfundet S:t Erik och Bengt Andersson, Föreningen för samhällsplanering

Moderator: Susanne Ingo

Anmälan: Senast den 6 november till samfundet.st.erik@telia.com / 08-21 09 24.

Deltagarantalet är begränsat och anmälan är bindande. Du kan överlåta din plats till annan person.

Deltagaravgift: 300 kr för medlemmar i Samfundet S:t Erik (bok ingår ej) och/eller Föreningen för samhällsplanering. 100 kr för heltidsstuderande. För övriga är avgiften 700 kr.

I avgiften ingår kaffe/te, frukt och kaka som serveras i pausen samt boken ”Stockholm på väg” (SEÅ 2013). Betalning sker efter bekräftelse från samfundets kansli. Vill Du bli fakturerad uppge fakturaadress och eventuellt referensnummer.

Om Samfundet S:t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening vars uppgift är att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och som verkar för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omdaning och utveckling. Samfundet stiftades 1901 och blev därmed den första organisationen som målmedvetet verkade för bevarande och utveckling av historiska och estetiska kvaliteter och naturvärden vid Stockholms omdaning. www.samfundetsterik.se

Om Föreningen för samhällsplanering (FFS)

Föreningen för samhällsplanering (FFS) bildades 1947 och verkar nationellt och regionalt genom att sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål och medel samt för en sakkunnig behandling av såväl städernas som landsbygdens planeringsfrågor. Viktiga delar i verksamheten är tidskriften PLAN, föreningens sociala medier samt lokalavdelningarna. Mer information om FFS finns på föreningens webbsida www.planering.org

Inbjudan FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 18/3 "Placemaking"

FFS medlemmar är inbjudna till en KTH föreläsning med Charles C Bohl, associate professor på University of Miami som ska tala om "Place Making - developing town centers, main streets and urban villages". Klockan 13-15. Lokal: KTH, Drottning Kristinas väg 30, L-byggnaden, Första våningen, Seminarierummet. Medr info om Charles C Bohl här. charles bohl