Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en organisation för dig som är intresserad av planering för framtidens boende och arbete, infrastruktur, miljö, lokal- och regional utveckling, stadsbyggnad.
FFS arbetar både nationellt och regionalt genom att driva frågor om professionell utveckling och arrangera mötesplatser, studieresor och andra föreningsaktiviteter. Som medlem får du tidskriften PLAN, nyhetsbrevet e-PLAN, inbjudningar till våra aktiviteter och möjlighet att träffa andra planeringsintresserade, inte minst i våra lokalavdelningar.

Svensk samhällsplanering står under 2000-talet inför stora och nya utmaningar. Hur möter vi till exempel en ökande internationalisering med skarpare konkurrens mellan regioner och hur ska ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling hanteras i praktiken?

 

Vad betyder dessa utmaningar för oss som samhällsplanerare? Förväntningarna på professionen förändras i kunskapssamhället. Framtidens planerare behöver behärska nya metoder och processer. I allt större utsträckning betonas ett strategiskt förhållningssätt i planeringen. Planerarnas roll som samordnare och förhandlare blir allt viktigare.

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) är en ideell förening för intresserade av planeringssektorn. FFS bildades 1947 i samband med att Sverige fick ny lagstiftning för planering och bostadspolitik. Vi vill verka genom att främja idéutbyte om samhällsplaneringens mål, metoder och kompetenser.

Medlemmar är arkitekter, ekonomer, ingenjörer, jurister, kulturgeografer, landskapsarkitekter, miljövetare, planerare, sociologer, statistiker, statsvetare och socionomer. Vi arbetar inom såväl offentlig som privat sektor. Många planerarstudenter är medlemmar. Totalt är vi idag runt 1200 medlemmar.

FFS arbetar både nationellt och regionalt genom att driva frågor om professionell utveckling och arrangera mötesplatser, studieresor och andra föreningsaktiviteter. Viktiga delar i vår verksamhet är tidskriften PLAN, lokalavdelningarna och våra sociala medier (webb, blogg och facebook mm).