FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 28/5 Planerarrollen

Försommarmingel: Planerarrollen - lärdomar och förhoppningar

En mötesplats för samtal, reflektioner och erfarenhetsutbyte. Mer info kommer inom kort.

Torsdag den 28 maj (OBS! Nytt datum!). På Rambölls kontor, Krukmakargatan 21. Kvällen börjar klockan 17.30.

Anmälan obligatorisk till FFS Stockholm Mälardalen ffsmotesplats@gmail.com senast 22/5.

Välkommen!