GDPR och FFS

Den grundläggande principen är att Föreningen För Samhällsplanering använder uppgifter om medlemmar för att administrera medlemskap, exempelvis göra utskick från föreningen om aktiviteter och arrangemang, sända ut nyhetsbrev och medlemstidningen PLAN samt information från FFS samarbetspartners. Informationen kommer inte lämnas vidare till annan part.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvarig
Föreningen För Samhällsplanering är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som rör medlemmar och personer som söker medlemskap.

Våra kontaktuppgifter är:
Föreningen För Samhällsplanering

118 82 Stockholm

kansli@planering.org

Telefon: 08-452 79 99
Föreningen För Samhällsplanering är personuppgiftsansvarig.