Om oss

Föreningen för samhällsplanering Östergötland vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi vill arrangera mötesplatser för att sprida aktuell kunskap, väcka debatt och samtidigt stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte.

Kommande aktiviteter

Filmvisning, Citizen Jane

Måndag den 6 november kl.18-2130 på Elsas hus. Begränsat antal platser 30 st. Se mer info och anmälan på Facebook FFS Östergötland event. (Mer info om filmen, länk till IMDB http://www.imdb.com/title/tt3699354/)

Tidigare aktiviteter

Cykla genom 70 år av stadsbyggnad – 16/8 kl.1700 i Linköping.

Tack för ert deltagande och engagemang då vi cyklade genom 70 år av stadsbyggnad i Linköping. Speciellt tack till Alexandru Babos, stadsantikvarie på Plankontoret, Linköpings kommun som guidade oss.

Styrelse

Oscar Lindgren (ordförande) oscar.lindgren@linköping.se. Verksamhetschef översiktsplan, Linköpings kommun

Christoffer Hernestig (vice ordförande), Planarkitekt Linköpings kommun

Mikael Sonesson (vice ordförande), planarkitekt Norrköpings kommun

Adam Hörnedal (kassör), Översiktsplanerare Linköpings kommun

Christina Lagneby (sekreterare), Översiktsplanerare Linköpings kommun

Johan Mases, Processansvarig Översiktsplan Norrköpings kommun

Maria Kromnow, Översiktsplanerare Linköpings kommun

Julia Appelgren, Översiktsplanerare Linköpings kommun

Valberedning: Martin Berlin, Norrköpings kommun och Sani Muric, Norrköpings kommun.