Om oss

Föreningen för samhällsplanering Östergötland vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi vill arrangera mötesplatser för att sprida aktuell kunskap, väcka debatt och samtidigt stimulera till möten mellan olika discipliner och tankesätt, ge utrymme för idé- och erfarenhetsutbyte.

Kommande aktiviteter

Cykla genom 70 år av stadsbyggnad – 16/8 kl.1700 i Linköping.

Filmvisning – Citizen Jane – Hösten 2017. Vi återkommer med datum, tid och plats.

Tidigare aktiviteter

Styrelse

Oscar Lindgren (ordförande) oscar.lindgren@linköping.se. Verksamhetschef översiktsplan, Linköpings kommun

Christoffer Hernestig (vice ordförande), Planarkitekt Linköpings kommun

Mikael Sonesson (vice ordförande), planarkitekt Norrköpings kommun

Adam Hörnedal (kassör), Översiktsplanerare Linköpings kommun

Christina Lagneby (sekreterare), Översiktsplanerare Linköpings kommun

Johan Mases, Processansvarig Översiktsplan Norrköpings kommun

Maria Kromnow, Översiktsplanerare Linköpings kommun

Julia Appelgren, Översiktsplanerare Linköpings kommun

Valberedning: Martin Berlin, Norrköpings kommun och Sani Muric, Norrköpings kommun.