FFS Sthlm Mälar inbjuder till mötesplats och årsmöte 14 januari

Kallelse till årsmöte 2015 i FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen, 14 januari kl 19.00Årsmötet hålls i omedelbar anslutning till SPECIAL mötesplats Att planera för solenergi som pågår kl 15:00-19:00. Plats: White, Östgötagatan 100 (Norra Hammarbyhamnen)
Mötesplats Att planera för solenergi Solen är vår viktigaste energikälla och tekniken blir allt effektivare och billigare. Hur kan stadsplaneringen bidra till ökad andelen solenergi i samhället och vad behöver vi tänka på? Mer info om Special och föranmälan här. Mötesplatsen är kostnadsfri. Föranmälan senast en dag innan.
Lokalt årsmöte, Dagordning: Enligt föreningens stadgar, § 8, ska lokalavdelningens årsmöte genomföras enligt följande dagordning: 1. Val av ordförande vid mötet 2. Val av sekreterare vid mötet 3. Val av två justerare av mötets protokoll 4. Styrelsens verksamhetsberättelse 5. Val av ordförande 6. Val av övriga styrelseledamöter 7. Val av valberedning