Välkommen att teckna en prenumeration på tidskriften PLAN!

Företag, myndighet eller annan organisation tecknar prenumeration/organisationsmedlemskap genom att fylla i och skicka uppgifterna i formuläret på den här sidan. Prenumerationen gäller kalenderår.

Betala också in avgiften, 1600 kr, till plusgiro 351522-8, betalningsmottagare Föreningen för Samhällsplanering/PLAN. Glöm inte meddela vem inbetalningen gäller). När din inbetalning registrerats skickar vi årets nummer av PLAN med posten.

Avgiften är momsfri.

Föreningens organisationsnummer är 802002-9057.

Namnet på din organisation
Kontaktperson *
Kontaktperson
För- och efternamn
Leveransadress
Om du vill att prenumerationen ska gälla en specifik avdelning. Används vid utskick.
Faktureringsadress (om annan än leveransadress)
Medgivande om lagring av personuppgifter *
För att kunna hantera medlemskapet behöver Föreningen för Samhällsplanering lagra personuppgifter. Uppgifterna lagras i FFS:s eget medlemsregister enligt Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna i medlemsregistret används endast av FFS för distribution av PLAN och andra föreningsutskick samt för information från FFS:s samarbetspartners. E-postadress behövs också för att FFS ska kunna sända inloggningsuppgifter för föreningens webbplats. Uppgifterna i medlemsregistret kan publiceras i FFS:s medlemsmatrikel i tryckt form eller i digital form på FFS:s lösenordsskyddade webbplats. Informationen i medlemsregistret kommer inte att lämnas vidare till annan part. Ni kan när som helst meddela FFS att ni önskar återkalla ert medgivande. FFS är angelägen om att de personuppgifter som registreras är riktiga. Det viktigt att ni meddelar FFS eventuella förändringar. Ni kan när som helst ta del av de uppgifter FFS har om er genom att kontakta FFS via e-post till kansli@planering.org
Fyll i om du har några särskilda önskemål angående t ex fakturering och leverans.