FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 4 juni: Hållbar trafikplanering & Medborgarburen planering

Föreningen för Samhällsplanering Stockholm-Mälardalen bjuder in till mötesplats den 4 juni kl 17.30-20.30 Vi erbjuder på två spännande teman! Därefter mingel med utsikt över Stockholms takåsar.

-          Hållbar trafikplanering i praktiken (Kristina Glitterstam, Tyréns) Alla är överens om övergripande miljömål och kanske till och med att gående och cyklister ska prioriteras framför biltrafiken, men hur gör vi detta i praktiken? Tyréns har på uppdrag av Stockholms stad tittat på Norra Djurgårdsstaden och presenterar trafikstrukturer och gatusektioner som stöder målen i ÖP Promenadsstaden, Stomnätsplanen och Framkomlighets­strategin

-          Medborgarburen planering - metoden STEP för parter som tyckte illa om varandra (Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter)

STEP-metoden är en metod för att tidiga­relägga kreativiteten i planering av hus och stadsdelar. Metoden har utvecklats från workshops och charretter – framfö­rallt för att underlätta kommunikationen mellan lekmän och fackmän och mellan fackmän av olika professioner. I stället för att skriva samrådssvar inbjuds medbor­gare eller medarbetare att delta i skiss­ning och vägning av olika alternativ.

-          Försommarmingel: Enklare tilltugg och dryck serveras

Plats: Tyréns, Peter Myndes backe 16, Stockholm Mötesplatsen är kostnadsfri, anmälan obligatorisk senast dagen innan till tony.karlsson@tyrens.seOBS bara anmälda kommer in i lokalerna!

Loudden

Framtida Loudden. Källa: Stockholms stad