Om styrelsen

FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för samhällsplanerare. Inom lokalföreningen vill vi stimulera till idé- och erfarenhetsutbyten, sprida kunskap och väcka debatt.

Välkommen till våra mötesplatser!

Kontakt: Ordförande Kathrin Nordlöf kathrin.nordlof(at)sundbyberg.se

Kommande Evenemang

Tidigare evenemang

 

Sammanställning av mötesplatser som lokalavdelningen genomfört de senaste åren:

2018: Årsmöte och mötesplats med tema trafikplaneringshistoria och framtida mobilitet, i samarbete med Trivector Traffic (januari), Mötesplats med tema Samhällsplanering i den digitala tidsåldern, i samarbete med SKL (april), En vårvandring i nybyggda stadsdelen Annedal med guide från Urban Minds(maj), AW med quiz i samarbete med Trafiktekniska föreningen (augusti), Frukost och seminarium om planerna för Slussen i deras utställningslokal i samarbete med Stockholms stad(oktober), Två seminarium och workshops med tema ABC-regionen och stråket Stockholm-Uppsala om 100 år i samarbete med Uppsala kommun, Tengbom, White arkitekter och Sveriges arkitekter Uppsala (oktober och november), Mötesplats med tema globalisering och innovation i en föränderlig värld i samarbete med Norconsult och SKL International (november).

2017: Årsmöte och mötesplats om Industrimiljöer, utträngningseffekter och stadens urbana kitt, i samarbete med WSP (januari), AW med FFS (april), Sickla- då nu och imorgon!, i samarbete med Nacka kommun och Landstinget (april), Vårmingel med tema Att dela stadsrummet, i samarbete med Tyréns (maj), AW med quiz (september), Mellan vision och verklighet, i samarbete med Tyréns (oktober), Mötesplats med tema Bostadsförsörjning, i samarbete med White arkitekter (januari 2018).

2016: Film i samhällsplaneringen - ett effektfullt verktyg? (januari), Årsmöte och mötesplats om gränslandet mellan konst och samhällsplanering (februari), Vårmingel med tema integration (maj), AW med FFS (augusti 2016), Studiebesök i Citybanen, i samarbete med Trafikverket (september 2016). Planera och integrera, i samarbete med Ramböll (september 2016). Plats: Ramböll i Stockholm.

2015: SPECIAL: Att planera för solenergi (jan), SPECIAL: Att planera för attraktiva, hållbara och energimarta regionala kärnor (feb), Digitala dialogmetoder (mars), SPECIAL: Kvalificerad processledning och scenarioplanering (mars), SPECIAL: Energiplanering och fysisk planering – går det att förena?  (april), Försommarmingel: Planerrarollen - lärdomar och förhoppningar (maj)

2014: Releasefest PLAN nr 1 år 2014 (feb), Webbinarium Blockholm (maj), Hållbar trafikplanering + Medborgarburen planering (juni), Placemaking (juni), planering och politik (oktober), SPECIAL: Planering, bebyggelseutveckling och hållbar energianvändning (nov), SPECIAL: Planering för hållbar energi, kretslopp och social utveckling (dec)

2013: Stockholm på väg (november), Hornsbergs strandpark (juni), Releasefest FFS bok (maj), SA Planakademiseminarium (april), Vart är översiktysplaneringen på väg? (mars), Stockholm on the move/Kollektivtrafikspaning (feb)

2012: Höga hus (december), Robert Cervero (november), Den gröna promenadstaden (oktober), Stadens ljud (september), Studiebesök Västra Kungsholmen (september), Releasefest PLAN nr 2-3 år 2012 (juni), Besök hos MMÖ (maj), Planerarrollen - Detta måste framtidens planerare kunna (mars), Hur förena Grönt och Förtätning? (januari)

2011: Transporter & Logistik- Eskilstuna (oktober), Arkitektur Stockholm & Mina drömmars Stockholm (augusti), Framtidens slussen (juni), En planerares vardag - möte med studenter vid Uppsala Universitet (maj), Transportvisioner - nu och då (april), Kreativa näringar, konstnärliga värden & stadsutveckling (mars), Svenska arkitekter och planerares internationella erfarenhet (feb)

2010: Telefonplan - historik och framtid (nov), Norra Djurgårdsstaden (juni)

2009: Energi, klimat och planering (februari)

2008: Reflektion från World Urban Forum 4 Nanjing (dec), Järvalyftet (okt), Trygghet och planering (april), Programförklaring av YIMBY-nätverket (feb)

2007: Alternativa dialogmetodiker i samhällsplaneringen (okt?), Handel del 3 besök i Vällingby centrum (maj), Handel del 2 Sickla Köpkvarter (mars)

2006: Handel del 1 Tillbaka- och framåtblick på handeln (dec), Vad är en stad? (sep), Trängselskatt (mars?)

FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen: styrelse, verksamhet och arbetssätt samt valberedning

lokalavdelning Stockholm-Mälardalen, styrelse 2019

Styrelsen för 2019, vald vid årsmötet 7/2:

Ordförande, Nyval ett år
Kathrin Nordlöf, Sundbybergs stad (nyval, 1 år)

Kontakt: kathrin.nordlof(at)sundbyberg.se

Ledamöter, (valda vid årsmötet 2018) två år 2018-2019

 • Sophie Giers Arekrans, Huddinge kommun

 • Annie Bartos, studentrepresentant Uppsala universitet

Ledamöter (valda vid årsmötet 2019) ett år 2019

 • Jonas Levin, Upplands Bro kommun

Ledamöter (valda vid årsmötet 2019) två år 2019-2020

 • Tove Asztely, Stockholms stad

 • Veronique Larsson, Tyréns

 • Anna Sommardal

 • Vincent Prats, Ramböll

 • Staffan Lind, Danderyd kommun

 • Magnus Olofsson, Sweco

 • Nadja Andersson, studentrepresentant Stockholms universitet

Lokalavdelning Stockholm-Mälardalen, valberedning 2019

 • Stina Bäckström, Stockholms stad, stina.backstrom(at)stockholm.se

 • Eddie Lundgren, Strängnäs kommun, Eddie.lundgren(at)strangnas.se

 

Årsmöte 7/2 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Årsmöte 15/3 2018

Årsmöte 30/1 2017

Verksamhetsberättelse 2016, Stockholm - Mälardalen

Årsmöte 16/2 2016

Verksamhetsberättelse 2015, Stockholm - Mälardalen (pdf)

Årsmöte 14/1 2015

Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014, Stockholm - Mälardalen (pdf)