Om oss

Välkomna till ffs lokalavdelning södra sverige. Vi arrangerar spännande mötesplatser - föreläsningar, samtal och utflykter på aktuella teman för den planeringsintresserade I Sydsverige. Föreningen vill stimulera tvärdisciplinära möten och diskussioner för att belysa såväl fysiska, ekologiska och sociala aspekter av samhällsplanering och därigenom verka som ett stöd för yrkesverksamma och studerande medlemmar.

Kontakt: martin.grander@mah.se

Kommande aktiviteter

Tidigare aktiviteter