ffsväst

Filtering by: ffsväst

Snicksnack: Spårvagnstur mellan Gårda och Opaltorget!
Aug
27
5:30 PM17:30

Snicksnack: Spårvagnstur mellan Gårda och Opaltorget!

Föreningen för samhällsplanering bjuder in till en späckad spårvagnstur från Gårda till Opaltorget genom centrum, Linnéstaden, Högsbo, Frölunda och tillbaka! 

För att komma i stämning startar vi turen med Mimmi Mickelsen som gör en djupdykning i spårvägens historia.

Längs vägen pekar vi ut intressanta stadsutvecklingsprojekt och väl framme på Opaltorget får vi höra om omvandlingen av Tynnereds centrum och vi tittar närmare på torgets utveckling.

På hemvägen får den som vill tävla lite ställa upp i ett klurigt quiz och vi utlovar prisutdelning före ankomst tillbaka i Gårda.

Vi bjuder som vanligt in till samtal och diskussion!

Varmt välkomna!

Tid: 17.30 - ca. 19.30

Plats: Mötesplats vid Göteborgs spårvägsmuseum

J Sigrid Edströms Gata, Göteborg

Se direktioner på www.ringlinien.org

Picknick: Alla ombeds ta med det fika eller tilltugg man själv önskar. 

Pris: 100 kr för medlemmar i FFS

130 kr för icke medlemmar

Betalas på plats, Swish föredras!

Snicksnack är öppet för alla!
Anmälan sker senast 25 augusti via anmälningsformuläret nedan.

Kontakta föreningen på email: ffs.vast@gmail.com

Namn *
Namn
För- och efternamn
Är du medlem i FFS? *

Föreningen för Samhällsplanering sparar dina uppgifter en vecka efter arrangemanget ägt rum. Därefter lagras endast information om antal deltagare.

View Event →
Snicksnack: En sommarkryssning till stadens glömda vatten
Jun
19
5:15 PM17:15

Snicksnack: En sommarkryssning till stadens glömda vatten

  • 7A Stora Nygatan Göteborg, Västra Götalands län, 411 08 Sweden (map)
  • Google Calendar ICS

Göteborg ska byggas samman över älven och vattnet ska vara närvarande i stadsrummet. De centrala delarna ska ha ett levande älvrum där staden utvecklas i samspel med sjöfarten. Göteborgs vatten är mycket mer än bara Göta älv. Följ med på en tur upp längs Säveån och upptäck några av Göteborgs och Partilles bortglömda platser, präglade av industrihistoria och grönska!

View Event →
Snicksnack: Västlänken - Hur började det och var är vi nu?
Apr
18
5:30 PM17:30

Snicksnack: Västlänken - Hur började det och var är vi nu?

Västlänken, som är en stor del i det Västsvenska paketet, är en investering i förhoppning om att nå det politiska målet om en hållbar tillväxt i Göteborgsregionen. Många anser att kapaciteten i det regionala och lokala kollektivtrafiksystemet måste ökas och att Göteborgs Centralstation måste avlastas samtidigt som fler målpunkter  ska kunna nås direkt i regionens kärna, dvs i centrala delarna av Göteborg.

View Event →
SNICK-SNACK 27 MAJ 2014: BACKAMODELLEN
May
27
5:30 PM17:30

SNICK-SNACK 27 MAJ 2014: BACKAMODELLEN

Den 27 maj arrangerar FFS Väst ett snick-snack om medborgarinflytande. Vi ger en inblick i Backautredningen – från en traditionell expertutredning till en perspektivorienterad utredning med inflytande för de berörda. – Så gjorde vi! – Hur blev det? Trafikkontorets Per Bergström Jonsson berättar om dialogprocessen i den fördjupade utredningen om trängselskatten i Backa. Vi diskuterar vidare om medborgarinflytande, detta brännheta och angelägna tema.

Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden. Vi gör det genom snicksnack – ett diskussionsforum öppet för alla – medlem som icke medlem.

Varmt välkommen till snicksnack!

NÄR: Tisdagen den 27 maj, kl 17,30-19,30

VAR: Norconsult Göteborg, Theres Svenssons gata 11 (Lindholmen)

Mat och dricka beställs i samband med anmälan – bindande! Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr. Anmäl dig senast den 26 maj till ffs.vast@gmail.com

På hemsidan kan du anmäla medlemskap och där finns även uppgifter om kontaktpersoner och styrelsen.

View Event →
Snicksnack - Mölndalsåns dalgång
Apr
8
5:30 PM17:30

Snicksnack - Mölndalsåns dalgång

Kvällens TEMA utgår från framtida omvandlingsplaner av mölndalsåns dalgång. Det gemensamma målet för Göteborg och Mölndal är att skapa en hållbar, central stadsbebyggelse med goda boendekvaliteter, hög servicenivå och ett intressant stadsliv. Utvecklingen är snabb och byggviljan hög inom området, fl era nya bostäder och kontor har byggts på senare tid och i båda städerna pågår fl era detaljplaner. ÅF:s nybyggda kontor ligger centralt inom området och vi möts på plats i byggnaden för en diskussion om områdets framtida utveckling. Guidar oss under kvällen gör Inger Bergström (SBK, Göteborg), Kenneth Fondén (SBK, Mölndal) samt Björn Fallström (konsult, ÅF).

Varmt välkommen till snicksnack!
 
NÄR: Tisdagen den 8 april, kl 17,30-19,00
VAR: ÅF Göteborg, Grafi ska vägen 2A, Göteborg
 
Mat och dricka beställs i samband med anmälan - bindande!
Föreningen bjuder medlemmar på mat, övriga betalar 60 kr.
 
Anmäl dig senast den 7 april till ffs.vast@gmail.com
 
Se också inbjudan (pdf)
.

View Event →
FFS Väst: LOKALT ÅRSMÖTE & SNICKSNACK 21/1 2014
Jan
21
5:00 PM17:00

FFS Väst: LOKALT ÅRSMÖTE & SNICKSNACK 21/1 2014

Föreningen för samhällsplanering, Västra Sverige höll lokalt årsmöte den 21/1 kl 17:00 och därefter årets första Snick-snack på temat: ”Hur klarar vi ett förändrat klimat?”

Årets första ”Snick Snack: Hur klarar vi ett förändrat klimat”

Ulf Moback, Stadsbyggnadskontoret talade utifrån rubriken: ”Hur klarar vi ett förändrat klimat?”

Politiken verkar ha svårt att hantera den pågående klimatförändringen. Trots att frågan verkligen fordrar övergripande beslut. Den senaste IPPC-rapporten talar ett tydligt språk. Inga internationella klimatförhandlingar har kunnat skapa bindanade kontrakt. Frågan just idag är hur Göteborg skall skydda sig. Havsnivån stiger och häftig nederbörd kommer att påverka flödet i Göta Älv. Vi ser över hela världen hur havet och orkaner kan ödelägga, särskilt låglänta områden. Samtidigt måste beaktas att prognoser alltid bygger på vissa antaganden och i detta fall finns en ödesdiger osäkerhet

View Event →
Nov
26
5:30 PM17:30

Snicksnack: Varför byggs det så lite bostäder, 26 november 2013

Frågan är riktad till såväl politiken, exploatörer som planeringsapparaten. Är våra system alltför komplicerade för beslut och genomförande, för uppsatta mål ska nås? Göteborg vill bygga 2500 nya bostäder per år, i verkligenheten blir det färre. Göteborgs utveckling är inriktad på byggande i ”svåra lägen” med stora komplikationer. Genomförandeproblemen är inte alltid tillräckligt belysta. Omprioriteringar innebär en påfrestning för planeringsapparaten och skapar osäkerhet.

Hur kan en exploatör som Wallenstam bidra till fler bostäder?

Mats Herner, exploateringschef hos Wallenstam, ger oss sin bild av de problem vi alla brottas med. Wallenstam är, som stadsutvecklare och fastighetsägare, aktiv i såväl omfattande nyproduktion av bostäder, stora centrala stadsutvecklingsprojekt , inte minst kring Avenyn, och som förvaltare av bostäder, butiker och kontor verksamma i många av dessa frågor.

När: Tisdagen den 26 november kl 17.30 - 19.30

Var: Teater UNO, Esperantoplatsen, Göteborg

Mat: FFS Väst bjuder medlemmar på enklare måltid. Icke-medlemmar betalar 60 kr. Mat beställs i samband med anmälan - bindande!

Anmälan sker med e-post till ffs.vast@gmail.com

Se även injudan (pdf)

View Event →
Snicksnack: Ny syn på parkering
Oct
15
5:30 PM17:30

Snicksnack: Ny syn på parkering

Kvällens tema utgick från vår tidskrift PLAN, och diskussionen om nya synsätt på parkeringsfrågan. Kan vi se början på ett pardigmskifte vad gäller planering och parkeringsplatser? Hur kan vi hantera parkeringsfrågan på nya sätt som skapar städer och samhällen som är mer hållbara och attraktiva att leva och vistas i. Vad händer i Göteborg? FFS tog tempen genom inspel från stadsbyggnadskontoret, Parkeringsbolaget, Svensk handel m.fl.

Se även inbjudan (pdf)

View Event →
Snicksnack: Landskap i långsiktig förändring
Sep
11
5:30 PM17:30

Snicksnack: Landskap i långsiktig förändring

Har vi rätt planering, system och ideologi i Sverige för att förena det vackra och hållbara med det rationella och funktionella? Reväst belyste frågan utifrån olika perspektiv och erfarenheter på området vid seminarium den 11 september (öppnas i nytt fönster).

Johnny Hedman, Trafikverkets chefsarkitekt som medverkade i seminariet, stannade på FFS aktivitet för att reflektera över dagens tema med oss: ”Konsten att sälja stadslandskap – krafter och motkrafter i Trafikverkets närområde”.

Se också inbjudan (pdf)

View Event →
Spårvagnstur Nordost
May
21
5:30 PM17:30

Spårvagnstur Nordost

Frågor knutna till nordostsektorn utgör alltjämt en av stadens stora och viktiga planeringsuppgifter/utmaningar.

FFS Väst erbjöd en vandring med guidning av nytt, gammalt och intressant i Angered Centrum, så som projekt UNO, tillsammans med Wenche Lerme, Utvecklingsavdelningen för Angered, Göteborgs Stad och Susan Runsten från Utveckling Nordost.

Se också inbjudan (pdf).

View Event →