FFS Norr

FFS årsmöte i Europas kulturhuvudstad Umeå den 26/3

FFS nationella årsmöte år 2014 genomförs i Umeå den 26 mars. Umeå är en av Europas Kulturhuvudstäder detta år, mer info här.  I samband med årsmötet kommer seminarier och studiebesök arrangeras kring teman som:

  • kultur och stadsplanering,
  • kulturdriven tillväxt,
  • arkitektur,
  • kulturhuvudstäder, mm.

Boka den 26/3 redan nu och börja planera resan! En övernattning till den 27 mars rekommenderas för den som vill följa kvällsprogrammet. Vi börjar vid lunch den 26/3. Den 27/3 arrangeras det för kännedom en konferens i Umeå om transporter och logistik, som också kan motivera resan. Ytterligare information om programmet kommer inom kort på FFS webb, blogg, facebook. Vi kommer också informera via PLAN/ePLAN. FFS Umeå/Norrland är lokal arrangör.

Umeå

FFS Umeå bjuder in till samhällsplaneringsluncher

FFS Umeå bjuder in medlemmar i föreningen och yrkesverksamma i samhällsutvecklingen i vid bemärkelse till en serie lunchseminarier kring samhällsplanering under våren 2013.

Stad i förändring: Bevara – Förändra – Förnya

(14 februari  Föreningens årsmöte med tema om "Umeå kulturhuvudstadsår 2012" Fredrik Lindegren)

15 mars  "Umeås utmaningar! -tillväxt, byggande och arbete". Annalena Löfgren, Umeå kommun

12 april  "Hållbarhetscertifiering av stadsdelar – green wash eller gör det någon nytta?" Ann-Kristin Karlsson, Sweden Green Building Council

24 maj  "Staden som kuliss eller staden som huvudrollsinnehavare" Ola Nordebo, Politisk chefredaktör VK

Plats och Tid

Norrlandsoperan kl 11.30

Vi inleder med lunch och samtal vid borden. Seminariet startar kl 12.00. Arrangemanget beräknas sluta kl 13.

Frågor?

Hör av dig till Anna Gemzell (anna.gemzell@trafikverket.se) eller Royne Söderström (royne.soderstrom@umea.se).

FFS Umeå Norrland bjuder in till tre spännande mötesplatser

FFS Umeå Norrland bjuder in medlemmar i föreningen och yrkesverksamma i samhällsutvecklingen i vid bemärkelse till en serie lunchseminarier kring samhällsplanering under hösten/vintern 2012. 26/10 "Kompensation - ett nytt verktyg i samhällsplaneringen",  där Anders Enetjärn från Enetjärn Natur kommer att svara för huvudpresentationen. OSA 19/10.

23/11 "Umeås identitet – en framgångsfaktor", där Sara Bragée från Tyréns kommer att svara för huvudpresentationen. OSA 16/11

18/1 Planering – det största hotet mot utveckling? , där Björn Johansson från Balticgruppen kommer att svara för huvudpresentationen. OSA 11/1.

Upplägg Efter en inledande presentation på 30 minuter följer en intresseväckande debatt där du har möjlighet att delta, skärpa sinnet, diskutera och hjälpa till att lyfta allas våra blickar. Lunchseminariet startar kl 11.45, kom i god tid för att köpa din lunch. Arrangemanget beräknas sluta kl 13:00.

Glöm inte att föranmäla dig. Anmälan till royne.soderstrom@umea.se senaste OSA datum framgår ovan.

Idéer på innehåll för vårens mötesplatser? Vill du vara med och väcka debatt under våren? Hör av dig till Anna Gemzell, e-post anna.gemzell "at" trafikverket.se