Vetenskapens moderna landskap

Vetenskapens moderna landskap

“…en ömsesidighet mellan vetenskap och modernitet som sällan diskuteras och analyseras i arkitektoniska och rumsliga termer. Själva den cirkelformade arkitekturen fyller flera samtida funktioner. Den bildar ett tydligt landmärke (varumärke) och en symbol för vetenskapens anspråk om rationalitet och framsteg.”

Dags för den andra formen

Dags för den andra formen

Vilken är kärnkompetensen för framtidens arkitekter? Lars Marcus, professor vid Chalmers tekniska högskola, tar upp behovet av nya former av kunskap, inte minst för kommande stadsbyggnadsarkitekter, och pekar på behovet av att återigen sätta det fysiska rummet i fokus. Men med fler lager av formkunskap i åtanke.

Aktuell plan: New sjöstad - Water, walk with me

Aktuell plan: New sjöstad - Water, walk with me

The New Sjöstad celebrates the water with five kilometres public coastline connected with important public nodes, such as train station square, university area, new library, bath facility, food hall, marina, wetland area and natural beaches, which gives a diverse yet continuous public realm to Trelleborg.