ffs-nationellt

Filtering by: ffs-nationellt

Nationellt årsmöte 2018
Mar
22
5:45 PM17:45

Nationellt årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte 2018

FFS_kallelse_ÅRSMÖTE_2018.pdf

Handlingar

Program

17:45-18:00 Mingel med enkel förtäring
18:00-18:45 Stadsutveckling i den politiska sfären. Elin Olsson, Planeringschef hos Miljöminister Karolina Skog
18:45-19:30 Dagordning enligt nedan

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande vid mötet

 2. Val av sekreterare vid mötet

 3. Val av två justerare av mötets protokoll

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse

 5. Revisionsberättelse

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Val av ordförande

 8. Val av övriga styrelseledamöter

 9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 10. Val av valberedning

 11. Fastställande av årsmedlemsavgift till föreningen

Anmäl att du kommer senast den 19 mars i formuläret nedan

Namn *
Namn

Välkommen önskar FFS och FFS lokalavdelning Stockholm Mälardalen tillsammans med Stockholm stad genom Ann Legeby (ordf. FFS) och Stina Bäckström (ordf. lokalavdelningen Stockholm Mälardalen).

View Event →