Annonsera i PLAN, E-PLAN och på www.planering.org

Annonsbokning

För bokning av annonser i PLAN, ePLAN eller webben, vänligen kontakta FFS annonsansvarige Anton Vikström genom att maila; annonsering@planering.org. För frågor, ring 010-451 90 84.

Annonsera i PLAN

PRISER

Svartvitt 4-färg
Helsida 9 000 kr 14 000 kr
Halvsida 4 800 kr 8 000 kr
Kvartssida 2 600 kr 4 500 kr

Tillägg för annons på omslagets baksida är 20 % (färg) och för omslagets insida 10 % (färg).

PLAN är momsbefriad. Priserna gäller vid leverans av färdig annons. Om vi ska göra annonsen tillkommer timkostnad.

Insticksreklam rekommenderar vi inte i första hand, även om vi erbjuder det som ett alternativ. Tidskriften finns på många myndigheter, institutioner och konsultföretag där den cirkulerar bland personalen. Det vill säga läsare nummer ett får bladet men det är inte säkert att nummer åtta eller tolv får det. Vad gäller pris tar vi 8 000 kr då ni levererar den färdiga trycksaken till tryckeriet. Den måste gå ned i våra kuvert som rymmer tidskriften.

Annonsstopp och utgivning

Annons bokas hos FFS annons- och partneransvariga Anton Vikström genom att maila; annonsering@planering.org. För frågor, ring 010-451 90 84. Deadlines för annonsbokning och materialleverans finns här.

Det går oftast bra att boka annons i PLAN även sista bokningsdag - kontakta vår annonsansvarige så försöker vi fixa det.

Passar inte utgivningen med er tänkta annons - välkommen att annonsera på vår webb eller i vårt elektroniska nyhetsbrev e-PLAN, se nedan.

Leveranskrav för färdiga annonser

Annonsformat:
Helsida: 199b x 280h mm (utfallande) (+5 mm för utfall)
Halvsida liggande: 170b x 122h mm
Halvsida stående: 85b x 244h mm
Kvartssida: 85b x 122h mm
Helsida baksida: 199b x 241h (utfallande) (+5 mm för utfall) (FFS Pluspartners har företräde)
Helsida insida omslag: 199b x 280h (utfallande) (+5 mm för utfall) 

Filformat med mera: eps med inbäddade typsnitt och inbäddade bilder (CMYK för färgbilder och gråskala för svartvita bilder) eller högupplöst/tryckoptimerad pdf. En pdf för påseende ska bifogas. Färdigt annonsmaterial skickas till info@ericpalmer.se med kopia till annonsering@planering.org.

Betalning

30 dagar från fakturadatum. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 45 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad efter förfallodagen. Fakturafrågor ställs till FFS:s kansli, e-post  kansli@planering.org.

Annonsera i föreningens elektroniska nyhetsbrev e-PLAN

Föreningen för Samhällsplanering har ett elektroniskt nyhetsbrev kallat FFS e-PLAN som går ut till de medlemmar som angett e-postadress. Utskick görs normalt den 20:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna juni och juli. Nyhetsbrevet rymmer en väl synlig annonssektion anpassad för textannonser med rubrik samt kortfattad beskrivning, vilket kan passa bra för platsannonsering och annonsering av konferenser etc. Annonsstopp är två dagar före utskick, d.v.s. den 18:e respektive månad.

Priser

Liten annons (pixlar: 120b x 100 h): 1800 kr

Stor annons (pixlar: 120b x 240h): 2800 kr

Annonsera på föreningens webbplats www.planering.org

Priser

1 vecka kostar 800 kronor och 1 månad 2000 kronor.

Vid annonsering i PLAN (minst halvsida) kan annonsplats på planering.org köpas för 50 % av ordinarie pris.

Moms utgår inte. Priserna gäller vid leverans av färdig annons. Om vi ska göra annonsen tillkommer timkostnad.

Annonsen läggs på startsidan. Länkning till valfri webbsida ingår.

Leveranskrav för färdiga annonser

Annonsplatsens mått är 317b x 185h. Annonsen skickas till Fredrik Reinius, e-post webb@planering.org.

Annonsgranskning

Föreningen förbehåller sig rätten att avböja annons på planering.org. Detta kan t.ex. ske då annons strider mot svensk eller internationell lag, motverkar förenings syften eller kan väcka anstöt.

Reklamation och felaktiga annonser

Anmärkning mot införd annons skall göras senast inom en vecka efter annonsens publicering. Föreningens ansvar för fel i annonsen är begränsat till högst annonskostnaden.

Betalning

30 dagar från fakturadatum. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 45 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad efter förfallodagen. Fakturafrågor ställs till FFS:s kansli, e-post kansli@planering.org, telefon 076-418 78 99.