Föreningens lokalavdelningar fungerar som regionala aktivitetsgrupper.