Utgivningsplan

2019

Övergripande tema för 2019 är biopolitik.

26/3 utgivning tema födelse

1/3 annonsmaterial

22/2 annonsbokning

10/7 utgivning tema Gata

20/9 utgivning tema BTH 30 år

20/12 utgivning tema Upphandling

2018

Nummer 2-4 utgör en svit med tre teman.

Plan 1 - Jubileum! PLAN 70 år

Utgivningsdatum 27/2

PLAN 2-3 - Tema: Dåtidens Framtid

Utgivningsdatum 12/6

Annonsbokning 23/4

Annonsmaterial 30/4

PLAN 4-5 - Tema: Prognos

Utgivningsdatum 19/10

Annonsbokning 20/8

Annonsmaterial 27/8

PLAN 6 - Tema: Hopp

Utgivningsdatum 26/12

Annonsbokning 12/11

Annonsmaterial 19/11

2017

Plan 1

Utgivningsdatum slutet av februari
Annonsbokning 1/2
Annonsmaterial 1/2

Plan 2

Utgivningsdatum slutet av april
Annonsbokning 27/3
Annonsmaterial 3/4

Plan 3

Utgivningsdatum slutet av juni
Annonsbokning 30/5
nnonsmaterial 7/6

Plan 4

Utgivningsdatum slutet av september
Annonsbokning 21/8
nnonsmaterial 28/8

Plan 5

Utgivningsdatum början av november
Annonsbokning 1/10
nnonsmaterial 10/10

Plan 6

Utgivningsdatum slutet av december
Annonsbokning 19/11
nnonsmaterial 27/11


2016

En utgivningsplan för 2016 publicerades aldrig.

2015

Följande datum gäller för PLAN:s utgivning och annonsbokning under 2015. Angivna datum för annonsbokning gäller också som deadline för publicering av aktuell information från FFS lokalavdelningar.

PLAN 1 2015 - tema processer

Manusstopp 29 december
Annonsbokning 19 januari
Annonsmaterial 23 januari
Till tryck 30 januari
Utgivning 20 februari

PLAN 2 2015 - tema cykel

Manusstopp 1 mars
Annonsbokning 16 mars
Annonsmaterial 23 mars
Till tryck 30 mars
Utgivning 20 april

PLAN 3 2015 - tema klimat

Manusstopp 24 april
Annonsbokning 11 maj
Annonsmaterial 23 maj
Till tryck 27 maj
Utgivning 17 juni

PLAN 4 2015 - tema kunskap

Manusstopp 29 maj
Annonsbokning 15 juni
Annonsmaterial 23 juni
Till tryck 30 juli
Utgivning 20 augusti

PLAN 5 2015 - tema psykologi

Manusstopp 30 augusti
Annonsbokning 17 september
Annonsmaterial 23 september
Till tryck 29 september
Utgivning 20 oktober

PLAN 6 2015 - tema konst

Manusstopp 26 oktober
Annonsbokning 13 november
Annonsmaterial 23 november
Till tryck 27 november
Utgivning 18 december