Som medlem får du information om föreningens aktiviteter, inte minst i lokalavdelningarna, tidskriften PLAN och nyhetsbrevet e-PLAN.

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i och skicka formuläret nedan. Därefter får du en inbetalningsavi i brevlådan. Medlemskap gäller kalenderår, det vill säga 2017. När inbetalningen registrerats skickar vi årets nummer av PLAN med posten. Därefter sker inbetalning årsvis via fakturering.

Du kan också välja att beställa boken "Planning and Sustainable Urban Development in Sweden" till medlemspris.

Välkommen som medlem i FFS!

Medlemsavgift 2017

Enskild person: 395 SEK (ytterligare familjemedlem 250 SEK).
Heltidsstuderande: 125 SEK.
Pensionär: 295 SEK

Vilken typ av medlemskap vill du ansöka om?
Beställ boken "Planning and Sustainable Urban Development i Sweden *
Enligt YYMMDDXXXX
Mobil eller hemnummer
Lokalavdelning *
Ange den lokalavdelning du önskar få information ifrån.
Medgivande om lagring av personuppgifter *
För att kunna hantera ditt medlemskap behöver Föreningen för Samhällsplanering lagra dina personuppgifter. Dina uppgifter lagras i FFS:s eget medlemsregister enligt Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna i medlemsregistret används endast av FFS för distribution av PLAN och andra föreningsutskick samt för information från FFS:s samarbetspartners. Din e-postadress behövs också för att FFS ska kunna sända dig inloggningsuppgifter för föreningens webbplats. Uppgifterna i medlemsregistret kan publiceras i FFS:s medlemsmatrikel i tryckt form eller i digital form på FFS:s lösenordsskyddade webbplats. Informationen i medlemsregistret kommer inte att lämnas vidare till annan part. Du kan när som helst meddela FFS att du önskar återkalla ditt medgivande. FFS är angelägen om att de personuppgifter som registreras är riktiga. Det viktigt att du meddelar FFS eventuella förändringar. Du kan när som helst ta del av de uppgifter FFS har om dig genom att kontakta FFS via e-post till kansli@planering.org eller brev till Föreningen för Samhällsplanering, c/o Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm.