Styrelsen

Styrelsen valdes ny 27 mars 2017

FFS Styrelse

Ordförande

Ann Legeby
e-post: ann.legeby [at] arch.kth.se

Ledamöter

Anders Rickegård (Kassör)
Anna Modin
(Sekreterare)
Kerstin Larsson
Eva Wickström
Mats Lundström
(Stöd till lokalavdelningarna)
Patrik Faming
Carl Wangel
(Strategisk kommunikation)
Sigrid Walve
Christoffer Hernestig
Håkan Johansson
Amelie Hellberg

Ständigt adjungerande

Till styrelsen är ordförande i FFS lokalföreningar samt redaktören för föreningens tidskrift PLAN ständigt adjungerade.

Erik Mejer (ordf. Sydöstra)
Linus Johnson (ordf. Östergötland)
Cecilia Windh (ordf. Väst)
Anton Brännvall (ordf. Umeå-Norrland)
Kathrin Nordlöf (ordf. Stockholm-Mälardalen)
Kristina Westlin (ordf. Södra Sverige)
Helen Runting (Redaktör, PLAN)
Sara Johansson Widås (Redaktör, PLAN)

FFS Råd

FFS har i samband med årsmötet 2013 låtit bilda ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:

Carl-Johan Engström (sammankallande för rådet) KTH, Global Utmaning
Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
Ulrika Franke, VD Tyréns
Elin Olsson, Miljöpartiet
Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad
Ann Legeby, ordförande Föreningen för Samhällsplanering

Revisorer

Lukas Jonsson (Ordinarie)
Staffan Claesson (Ordinarie)
Anna Stenlöf (Suppleant)
Lars Sundblad (Suppleant)

Valberedning

Björn Fallström (Sammankallande)
Maia Rostvik