Styrelse & Råd

Styrelsen för år 2016, valda vid årsmötet den 3/6 2016

FFS Styrelse år 2016

Ordförande

Ann Legeby
e-post: ann.legeby@sweco.se

Ledamöter

Eva Wikström (Vice ordförande)

Lars Sundblad (kassör)

Karolina Sandin (sekreterare)

Anna Gemzell

Carl Wangel

Jannica Schelin

Therese Andersson

Kerstin Larsson

Patrik Faming

Ständigt adjungerande

Till styrelsen är ordförande i FFS lokalföreningar samt redaktören för föreningens tidskrift PLAN ständigt adjungerade.

Susanna Pesce (ordf. Sydöstra/ordinarie revisor)

Oscar Lindgren (ordf. Östergötland)

Olof Evers (ordf. Väst)

Hanna Sundén & Jeanette Kjellberg (ordf. Umeå-Norrland)

Katarina Fehler (ordf. Stockholm-Mälardalen)

Martin Grander (ordf. Södra Sverige)

Björn Ekelund (Redaktör, PLAN)

FFS Råd

FFS har i samband med årsmötet 2013 låtit bilda ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:
Ilmar Reepalu, avgående KSO Malmö, 2 år
Anna Sander, vd IQ samhällsbyggnad, 2 år
Peter Örn, f.d ordf Delegationen för hållbara städer, 2 år
Ulrika Franke, vd Tyréns fd stadsbyggnadsdirektör och borgarråd i STHLM, 3 år
Carl-Johan Engström, KTH och FFS fd ordf samt redaktör för PLAN. 3 år (sammankallande)
Bengt Andersson, FFS ordförande 2015