Styrelse & Råd

Styrelsen för år 2016, valda vid årsmötet den 3/6 2016

FFS Styrelse år 2016

Ordförande

Ann Legeby
e-post: ann.legeby@sweco.se

Ledamöter

Carl Wangel (Vice ordförande)

Kerstin Larsson (kassör)

Karolina Sandin (sekreterare)

Eva Wikström (Vice kassör)

Patrik Faming

Johan Mases

Christine OIofsson

Olof Evers

Susana Pesce

Ständigt adjungerande

Till styrelsen är ordförande i FFS lokalföreningar samt redaktören för föreningens tidskrift PLAN ständigt adjungerade.

Mikael Bäckman (ordf. Sydöstra/ordinarie revisor)

Oscar Lindgren (ordf. Östergötland)

Cecilia Windh (ordf. Väst)

Hanna Sundén & Jeanette Kjellberg (ordf. Umeå-Norrland)

Stina Bäckström (ordf. Stockholm-Mälardalen)

Martin Grander (ordf. Södra Sverige)

Björn Ekelund (Redaktör, PLAN)

FFS Råd

FFS har i samband med årsmötet 2013 låtit bilda ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:

Carl-Johan Engström (sammankallande för rådet) KTH, Global Utmaning
Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
Ulrika Franke, VD Tyréns
Elin Olsson, Miljöpartiet
Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad
Ann Legeby, ordförande Föreningen för Samhällsplanering