Styrelsen

Styrelsen valdes ny 27 mars 2017

FFS Styrelse

Ordförande

Ann Legeby
e-post: ann.legeby [at] arch.kth.se

Ledamöter

Christine Olofsson

Carl Wangel (Vice ordförande)

Susana Pesce

Johan Mases

Olof Evers (Sekreterare)

Eva Wikström (Vice kassör)

Kerstin Larson (Kassör)

Patrik Faming

Sigrid Walve

Chrstoffer Hernestig

Håkan Johansson

Ständigt adjungerande

Till styrelsen är ordförande i FFS lokalföreningar samt redaktören för föreningens tidskrift PLAN ständigt adjungerade.

Mikael Bäckman (ordf. Sydöstra)

Adam Hörnedal (ordf. Östergötland)

Cecilia Windh (ordf. Väst)

Hanna Sundén & Jeanette Kjellberg (ordf. Umeå-Norrland)

Stina Bäckström (ordf. Stockholm-Mälardalen)

Martin Grander (ordf. Södra Sverige)

Helen Runting (Redaktör, PLAN)

Sara Johansson Widås (Bitr. redaktör, PLAN)

FFS Råd

FFS har i samband med årsmötet 2013 låtit bilda ett råd. Rådet har till uppgift att engagera erfarna personer med liten tid att lägga ned arbete på föreningen, men vars nätverk och kontaktytor har stor betydelse för arbetet med föreningens inriktning och profil. Rådet består av minst fyra personer och sammanträder minst en gång per år.

Rådet består av:

Carl-Johan Engström (sammankallande för rådet) KTH, Global Utmaning
Ilmar Reepalu, fd KSO Malmö
Ulrika Franke, VD Tyréns
Elin Olsson, Miljöpartiet
Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad
Ann Legeby, ordförande Föreningen för Samhällsplanering

Revisorer

Lukas Jonsson (Ordinarie)

Staffan Claesson (Ordinarie)

Anna Stenlöf (Suppleant)

Lars Sundblad (Suppleant)

Valberedning

Anna Stenlöf (Sammankallande)

Anna Gemzell

Maja Rostvik

Mats Johan Lundström