FFS Sydöstra Sverige

FFS Sydöstra Sverige inbjuder till temakväll 10 oktober på temat "Cradle to Cradle"

Välkommen torsdag 10 oktober 2013 kl 18.15 till Ronneby!Cradle to cradle innebär att allting ska ingå i kretslopp från vagga till vagga och inte från vagga till grav. Ronneby har nu ett showroom som visar exempel på hur det kan gå till och vilka material man kan använda.

Program

Tåg från Karlskrona avgår 17.34 och kommer fram till Ronneby 17.56

  • 18.15-18.45      Introduktion till Cradle to Cradle. Johan Sandberg tf verksamhetsledare för Cefur (Center för forskning och hållbar utveckling i Ronneby).
  • 18.45-19.00      Peter Fransson introducerar ett projekt som innebär att intresserade får bygga möbler enligt cradle to cradle-metoden till en ny förskola i Listerby.
  • 19.00-19.30      rundvandring i Cradle to Cradle showroom samtidigt som det serveras fika.
  • 19.30-20.00       Roland Gustavsson (professor emeritus landskapsarkitektur) berättar  om sitt arbete med utemiljön vid den nya förskolan i Listerby enligt cradle to cradle-metoden.

Tåg från Ronneby avgår 20.19 och kommer fram till Karlskrona 20.59

Anmäl dig senast 5 oktober till eric.markus@bth.se.

Avgift: gratis!

Välkomen!

Styrelsen FFS Region Sydost.