FFS Stockholm Mälardalen mötesplats 15/10: Samtal om planering och politik

Föreningen för samhällsplanering (FFS) lokalavdelningen Stockholm Mälardalen arrangerar på kvällen den 15/10 en mötesplats om planering och politik. En mötesplats som sluter an till FFS tidskrift PLAN:s senaste temanummer 4 om planering och politik.

Hur möter vi de planeringsutmaningar kommuner och regionen står inför? Den kraftigt växande befolkningen i regionen ställer krav på utbyggnad av infrastruktur och transporter, en mångfald av bostäder som tillfredsställer olika individers behov och ett attraktivt, tryggt och hållbart samhälle. Vad betyder de senaste årens förändringari plan-, mark och bygglagstiftning? Och vad betyder valresultatet för samhällsplaneringen i Stockholm-Mälarregionen?

Medverkande: Anna Eklund, planeringschef i Nynäshamns kommun och Anders Hallmén, planeringschef i Sollentuna kommun, Ann-Christin Larsson Frickner (C), kom­munstyrelseledamot i Upplands Väsby och ordförande i Miljö- och planutskottet i Upplands Väsby, Erik Langby (M), ordförande i Kommunförbundet Stockholms län, Nanna Wikholm (S), landstingsråd Stockholms läns landsting och vice ordförande i landstingets Tillväxt och regionplaneringsutskott och Magnus Johansson (MP), kommunalråd i Eskilstuna och ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Moderator är Carl-Johan Engström, FFS tidigare ordförande och senior forskare på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Tid: Onsdagen den 15 oktober 17.30-20.00. Mingel med öl och macka från 17.00

Plats: Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm.

Mötesplatsen är kostnadsfri. Anmälan obligatorisk, senast 13 oktober till: katarina.fehler@uppsala.se

Välkommen!