Back to All Events

Snicksnack + Årsmöte: Att tillgängliggöra staden

  • Sweco 3 Skånegatan Västra Götalands län, 411 40 Sweden (map)

Kvällen inleds med årsmöte för Föreningen för samhällsplanering Väst. Se agenda på nästa sida. Därefter följer Snicksnack!

En tillgänglig stad är en förutsättning för en fungerande stad. Men tillgänglighet för vem? Vilka lösningar behöver vi på macro- och micronivå? Hur kan staden vara tillgänglig även under byggskedet? Frågans komplexitet gör det till en av våra viktigaste utmaningar i både planering och förvaltning av staden.

Helena Sjöstrand, jobbar på Trafikverket med KomFram som är samarbetet mellan Trafikverket och Göteborgs stad i frågor om tillgänglighet under byggtiden. Helena Lans, jobbar på Trafikkontoret på Göteborgs stad, och tillsammans berättar de om den övergripande strategin och arbetet med att ha en framkomlig och tillgänglig stad.

Agneta Lapidus Muregård är expert på tillgänglighetsfrågor hos ÅF. Hon arrangerar bland annat insiktsutbildningar där planerare får testa på svårigheterna att navigera i en otillgänglig stadsmiljö. Agneta berättar mer om behov och åtgärder för tillgänglighet i stadsrummet.

Varmt välkomna!

Tid: 17:30 - 19:30

Plats: Sweco, Skånegatan 3, Göteborg

Tilltugg: Fika beställs i samband med anmälan - bindande!

Årsmöte och Snicksnack är öppet för alla! Endast medlemmar kan rösta på årsmötet.

Anmälan sker senast 24 februari

För frågor och funderingar, kontakta ffsvast@gmail.com

Agenda årsmöte

Verksamhetsberättelse

Namn *
Namn
För- och efternamn
t ex kostrestriktioner eller allergier.
Radio *