Back to All Events

FFS Väst: Årsmöte

Kvällen inleds med årsmöte för Föreningen för samhällsplanering Väst. Se agenda på nästa sida. Därefter följer Snicksnack på tema BoStad 2021.

BoStad 2021 är den politiska ambitionen att bygga 7000 extra bostäder utöver normal produktion till och med Göteborgs 400-års jubileum. För att lyckas finns en särskild organisation inom kommunen, byggherrar som får jobba i dubbel takt med parallella processer och följeforskare som granskar och kommenterar under arbetets gång. Så hur går det egentligen, nu när deadline börjar närma sig?

Magnus Uhrberg, från Fastighetskontoret på Göteborgs stad berättar om kommunens förväntningar av BosSad 2021 och hur det är att leda samordningen mellan de olika planprojekten. Han ger oss även en nulägesbild av planernas status.

Jonas Hulterström, från Wästbygg är en av de mindre aktörer som är involverade i ett BoStad 2021 projekt. Jonas berättar om vilka möjligheter och utmaningar det finns för en byggaktör att klara av den snabba parallella processen.

Anders Svensson och Jan Bröchner från Chalmers följeforskar på uppdrag av Göteborgs stad om processen i BoStad 2021. De har släppt en delrapport och jobbar nu hårt på nästa. De går igenom sina mest utmärkande forskningsresultat och vilka analyser de kunnat göra hittills.

Vi avslutar kvällen med samtalsgrupper och snicksnack! Varmt välkomna!

Inbjudan till Årsmöte + Snicksnack

Verksamhetsberättelse

Anmälan genom att fylla i formuläret nedan

Name *
Name
För- och efternamn
Medlem *
Earlier Event: January 25
Stockholm - Mälardalen - Mötesplats
Later Event: February 28
FFS Södra: Årsmöte och föredrag