Back to All Events

Snicksnack: Hur tar vi höjd för klimatförändringarna?

  • Sweco 3 Skånegatan Västra Götalands län, 411 40 Sweden (map)

Går det att hantera klimatförändringar i stadsplanering eller har vi redan tagit oss vatten över huvudet? Är klimathotet ens på riktigt? Kom och diskutera strategier och planeringsutmaningar med klimatet i fokus!

Föreningen för samhällsplanering (FFS) bjuder in till Snicksnack för att diskutera erfarenheter och idéer kring klimatanpassning, översvämningshantering, extrem värme och hur vi hanterar detta på nationell och lokal nivå.

Martin Hultman, forskare på Chalmers som försöker förstå varför vi inte agerar mer i klimatfrågan trots att vi känt till problemen i mer än 30 år? Martin inleder med sin forskning kring klimatförnekelse och modererar sedan kvällen.

Eva Liljegren, nationell samordnare klimatanpassning och Kerstin Sondén, nationell samhällsplanerare från Trafikverket berättar om utmaningen att skydda landets infrastruktur mot klimatförändringar.

Göran Davidsson, riskanalytiker på COWI har stor erfarenhet av riskhantering och berättar bland annat om riktlinjer för hantering av översvämningsrisker i samhällsplanering.

Ulf Moback ger oss en insyn i Göteborg stads strategiska arbete med klimatanpassning och hantering av extrema väder.

Efter dessa tankeväckande inspel finns tid för snicksnack och inspirerande samtal.

Varmt välkomna!

Föreningen för samhällsplanering sparar de uppgifter du lämnar i anmälningsformuläret nedan som e-postmeddelande och i googles molntjänst, mer information om det här. Senast en månad efter genomfört evenemang raderas uppgifterna.

Snicksnack är gratis och öppet för alla!

Vi bjuder på tilltugg, snacks och dryck. Fika beställs i samband med anmälan. Föreningen sponsrar medlemmar. Andra betalar 60 kr.

Namn *
Namn
För- och efternamn
T ex kostrestriktion eller allergi
Medlemskap *