duellen

Samtal: Johanna Lundberg, Patrick Verhoeven, Vilhelm Meyer

Samtal: Johanna Lundberg, Patrick Verhoeven, Vilhelm Meyer

Hej, Johanna Lundberg (J) på Urban Minds, Patrick Verhoeven (P) på Mandaworks och Vilhelm Meyer (V) på Urban Utveckling. Kul att ni ville stanna upp och prata temanummer med mig (Björn Ekelund). Ni planerar. Men vad gör ni egentligen och vad är planering. Låt oss diskutera planering, från de privata planeringskontorens horisont.

Debatt: Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt - att tala med och inte om köpare

Debatt: Verkliga röster i debatten om svarthandel med hyreskontrakt - att tala med och inte om köpare

Den svarta marknaden för hyresrätter i Stockholm är utbredd. Men många som uttalat sig i frågan om varför detta sker och vilka lösningar som krävs har sällan talat med de som är involverade i svarthandeln. Helena Kihlanki och Ida Borg vid Stockholms universitet frågar nu köparna i syfte att få ny kunskap och en djupare förståelse för varför de går emot sina egna moraliska och bostadspolitiska ståndpunkter. 

Duellen: om Byggande och fysisk planering

Duellen: om Byggande och fysisk planering

Den 8 april på Fotografiska, i ett soldränkt Stadsgårdskajen i Stockholm, möter jag upp med Martin Willén som är biträdande stadsbyggnadschef på Örebro kommun och ansvarig för naturvård, fastigheter och exploatering, samt Lennart Weiss som är kommersiell direktör på Veidekke. Anledningen är den Twitterdiskussion som uppstod mellan dem i samband med Ledaren som publicerades i DN 30 januari i år, där en ny bostadsreform skisseras i tre steg. Det första steget är att Skrota ränteavdraget och slopa flyttskatten, det andra att Avreglera hyresrätten och stärka låginkomsttagarna, det tredje att Minska statens krav och avskaffa kommunernas veto. Vem tyckte då vad?

Duellen om: Stockholms täthet

Duellen om: Stockholms täthet

På en slamrig lunchrestaurang vid Östra station mötte jag upp med två vänner. 
De är också motstående debattörer till varandra. Landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson och stadsbyggnadsforskaren Alexander Ståhle. De båda är aktuella med en offentlig debatt om täthet och urbanisering som pågått till och från det senaste året. Jag slog på telefonens inspelningsfunktion, ställde några öppningsfrågor och lät samtalet vandra iväg.