Back to All Events

Mötesplats Stockholm Mälardalen: ABC regionen om 100 år?

  • Uppsala kommun, våning 7 12 Stationsgatan Uppsala, Uppsala län, 753 40 Sweden (map)

Hur och var lever, bor och färdas vi i stråket Uppsala – Stockholm om 100 år?

Följ med när vi tar oss an en riktigt långsiktig planeringshorisont. Lyssna på inspirerande föredrag, delta i diskussioner om visioner och bidra med dina idéer och perspektiv.

Vi bjuder in till två mötesplatser i Uppsala. Var med på den ena, eller kom på båda!

Medverkande den 16 oktober

Staffan Laestadius, Professor emeritus i industriell utveck­ling, KTH. Rådgivare i tankesmedjan global utmaning.

Katarina Fehler & Ola Kahlström, Strategiska samhällsplanerare inom översiktsplanering & infrastruktur och transporter, Uppsala kommun.

Medverkande den 6 november

Stellan Fryxell, Arkitekt och tf hållbarhetschef på Tengbom, adjungerad professor i fysisk planering med inriktning mot arkitektur och gestaltning, BTH.

Cecilia Holmström, Arkitekt och strategisk rådgivare hållbarhet & samhällsutveckling, Tengbom

Tid, plats och anmälan
Anmäl dig till ett eller två tillfällen. Andra tillfället är fördjupning.  Vi bjuder på dryck och handhållen mat!

Anmälan senast torsdag den 11 oktober.

Namn *
Namn
För- och efternamn
T ex kostrestriktion eller allergi
Radio *


Mötesplatserna genomförs av samhällsplanerare, arkitekter och studenter i samverkan mellan Uppsala kommun, Tengbom, White, Föreningen för samhällsplanering Stockholm Mälardalen och Sveriges Arkitekters lokalförening Uppsala.

Välkommen!

Later Event: October 29
Få koll på Slussen