Samhällsplanering

FFS Väst arrangerar politikerhearing i Göteborg 27/8

Framtidsbilder för Göteborg

Hur kan västsvenska paketet bidra till att minska de sociala klyftorna i Göteborg?

- Politikerhearing inför valet 2014

Mycket av senare tids offentliga debatt om Göteborgssamhället har ägnats åt trafik, transporter och de investeringar som planeras framförallt genom Västsvenska Paketet. Investeringarna intecknar samhällets möjlighet att finansiera många andra angelägna projekt under en lång period. Det är därmed viktigt att effekterna av projekten blir positiva men det kan vara svårt för gemene man att förstå såväl behov som konsekvenser.

I Göteborgssamhället växer samtidigt den sociala segregationen. Stadsdelar vars befolkning har lägst inkomst och utbildningsnivå har befäst sin position och till och med gått bakåt de senaste decennierna. Detta trots att utvecklingen får stor medial uppmärksamhet och att segregation tillmäts betydelse för hur vår välfärd ska mätas. Vilka svar vill politiken ge på hur segregationen långsiktigt behöver hanteras?

Vi vill höra politikerna förklara på vilket sätt projekten i västsvenska paketet vid sidan om att öka regionens konkurrenskraft, bidrar till att minska klyftorna i Västsverige. Flera av projekten som ingår i det västsvenska paketet är kontroversiella och har genererat en högljudd debatt i lokala media. Kritik har riktats mot såväl måluppfyllelse som kostnadsbild för de enskilda projekten. Vi undrar därför vilka de samhällskostnader är som externaliseras? Vilka avväganden har gjorts?

Välkommen att lyssna och delta i samtalet!

Deltagande politiker: Johan Nyhus (s), Mats Pilhem (v), Karin Pleijel (mp), Axel Darvik (fp), Maria Berntsson (kd), Theo Papaioannou (vv), Axel Josefsson (m)

Tid: Onsdagen den 27 augusti 2014, kl 18:00-21:00

Plats: Eriksbergshallen, Maskingatan 11

Anmälan: Sker med e-post till ffs.vast@gmail.com (seminariet är kostnadsfritt)

Arrangörer: Föreningen för samhällsplanering, lokalföreningen i västra Sverige

Fråga politikerna denna kväll: #ffshearinggbg2014

Upplägg:

17.30 Mingel Kaffe, fralla och frukt finns framdukat i foajén

18.00 Välkommen, Anna Stenlöf, Ordförande FFS, Lokalföreningen för västra Sverige

18.05 Kort presentation av framtidsbilder för Göteborg från respektive parti

19.15 Bensträckare

19.30 Diskussion, Moderator: Marianne Olsson, Mofirm

21.00 Avslutning

 

Planeringslegendaren Sir Peter Hall död

Planeraren och professorn Sir Peter Hall avled den 30 juli. Förutom att ha skrivit eller redigerat ett 50-tal böcker om planering i både Storbritannien och i andra länder (t ex Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century ) var han aktivt engagerad i den brittiska samhällsplaneringen, såväl i London som för hela Storbritannien. Peter Hall var bland annat president för FFS systerorganisation i England, Town & Country Planning Association. Denne gigant inom brittisk och europeisk planering närde även ett stort intresse - och besatt omfattande kunskap - om svensk planering och dess kontext. Peter Hall blev 82 år. Länkar:

http://www.tcpa.org.uk/resources.php?action=resource&id=1214

http://www.economist.com/news/obituary/21611035-sir-peter-hall-champion-cities-died-july-30th-aged-82-peter-hall

http://www.ft.com/cms/s/0/9840e462-18cd-11e4-933e-00144feabdc0.html#axzz3ANGr6841

 

PLAN nr 2 uppmärksammat av media

Sveriges Radio:s P1 uppmärksammade i början av sommaren Föreningen för samhällsplanerings tidskrift PLAN nr 2 år 2014 som hade temat "Landsbygd i utveckling". Journalisten Måns Hirschfeldt läste och reflekterade. Ta del av programmet här. "..."Åka till landet". Fast så får man inte säga, menar vissa, det avslöjar ett typisk storstadsperpektiv, där allt utanför stan är en plats man bara besöker ibland. Naturen, obygden, glesbygden, spenaten sak samma - "landet" helt enkelt. Att det också är många som bor på landsbygden glöms ibland bort i samtalet om vad Sverige är och vart Sverige är på väg. Länge har det också varit så att det varit att faktum att de blivit allt färre som gör det. Men tidigare i våras kom siffror som visade på att det under 2013 skedde en befolkningsökning i områden där kurvan tidigare pekar stadigt neråt. Ett trendbrott ropade rubrikerna. Eller? Måns Hirschfeldt har läst tidskriften PLAN som tar sig an frågan."

PLan nr 2 år 2014

FFS bok om svensk samhällsplanering på engelska fortsätter att sälja bra

Tidskriften PLAN och Föreningen för Samhällsplanering (FFS) har tidigare gett ut en engelskspråkig bok om svensk planering. Den senaste var från 2001, men för precis ett år sedan idag, den 14/4 2013, kom vår senaste version som visar och förklarar samhällsplanering i Sverige idag. Det konstaterades igår, vid besök hos FFS kansli, att boken fortfarande säljer bra, vilket är mycket roligt. Se till att skaffa dig ett eget exemplar innan de är slutsålda! Boken ger en översikt över aktuella tendenser i svensk samhällsplanering i vid bemärkelse. Titeln "Planning and Sustainable Urban Development in Sweden" anger färdriktningen. Boken behandlar såväl det svenska planeringssystemet som projekt och processer på nationell, regional och lokal nivå och som bidrar till en hållbar stads- och samhällsutveckling i Sverige. Artiklarna skrivs av ett stort antal praktiker och forskare med god inblick inom dagens samhällsplanering.

2013-planbok-omslag

Vem har nytta av boken?

Boken passar utmärkt som:

• introduktion till svensk planering och stadsbyggande för internationella samarbetspartners

• gåva till utländska gäster eller vid utlandsbesök

• konferensmaterial vid internationella möten

• kurslitteratur vid högskolor och fortbildning

Innehåll

För innehållsförteckning och mer information se här.

Beställning för företag och organisationer

Ordinarie pris är 295 kr inkl. frakt för enstaka exemplar. Vid beställning av 20 exemplar eller fler (i jämna 20-tal då vi levererar 20 ex i varje kartong) är priset 200 kr. Fraktkostnad tillkommer. Kostnaden faktureras. Beställ per e-post till kansli@planering.org Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Ange antal exemplar, organisationsnamn, leveransadress, fakturaadress, telefonnummer, kontaktperson samt eventuell fakturareferens. Moms utgår ej.

Specialpris för FFS-medlemmar

Ordinarie pris är 295 kr inkl. porto. För medlemmar i Föreningen för Samhällsplanering är priset 245 kr inkl. porto. Betala in summan till plusgiro 351522-8 (Föreningen för Samhällsplanering/PLAN). Ange “FFS-bok”, antal exemplar samt namn och postadress. Är du ännu inte medlem, bli det här!

PLAN nr 2 år 2014

Föreningen för Samhällsplanering (FFS) tidskrift PLAN nr 2 år 2014 har i förra veckan skickats ut till er FFS medlemmar. Temat för detta nummer är “Landsbygd i utveckling”. Är ni inte medlemmar i FFS och vill läsa detta nummer, se då till att bli medlem genom att klicka här. Ni kommer då också få årets tidigare nummer av PLAN direkt till er, utöver övriga medlemsförmåner som exempelvis vårt elektroniska nyhetsbrev ePLAN. Innehåll och författare i nr 2: Ledare

Nytt & Noterat

Aktuell plan

 • Vision Surahammars centrum

Tema Landsbygd

 • Landsbygdsutveckling i en industrikommun, Stig Henriksson
 • Kan en gemensam vision skapa positiv utveckling?, Patric Åberg
 • Starkare landsbygd genom att satsa orättvist, Anna Lindh Wikblad
 • Vinnare och förlorare i kampen mellan regionerna, Nordregio
 • De ungas flykt till städerna, Charlotta Mellander
 • Har trenden vänt? Om flyttning till och från den svenska landsbygden, Emma Lundholm, Svante Karlsson
 • Holländska livsstilsmigranter i Bergslagen, Marco Eimermann
 • Är turismen räddningen?, Lotta Hedberg
 • De små orternas dilemma, Carl-Johan Engström

Intervju

 • David Molander, konstnär

Recension av böcker

 • Gåturer-metod för dialog och analys
 • Att resa rätt är stort, att resa fritt är större - Kommunala planerares föreställningar om hållbara resor
 • Det förflutna i framtidens stad

Debatt

 • Peter Sörensen, länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen, har skrivit ett öppet brev till Regina Kevius, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm stad
 • Replik av Regina Kevius
 • Josefina Syssner, forskare och föreståndare för Centrum för kommunstrategiska studier: På jakt efter en politik för kommuner som krymper

PLan nr 2 år 2014

PLAN:s diskussionsartikel nr 1 år 2014: "Symbols and rituals of democracy in urban spaces"

Föreningen för samhällspanering (FFS) ger ut tidsskriften PLAN sex gånger per år. Tidsskriften går enbart till de som är medlemmar i FFS. För att öka interaktivteten mellan PLAN och föreningens digitala medier kommer vi att välja ut en artikel per nummer som även kommer att publiceras här. Det möjliggör en snabbare diskussion än vad fallet varit tidigare. Diskussionen är också självklart öppen för de som inte är medlemmar. Förhoppningen är också att publiceringen av en artikel per nummer kommer att väcka intresse av att bli medlem i FFS för de som ännu inte är det och på så sätt kunna ta del av alla de intressanta artiklar som publiceras i PLAN. PLAN:s diskussionsartikel i nummer 1 år 2014 har skirvits Enrique Penalosa, Colombiansk politiker som var borgmästare i staden Bogota under perioden 1998-2001.

"Symbols and rituals of democracy in urban spaces"

Att planera städer är en politisk handling som får sociala konsekvenser på detaljerad nivå. Stadsutvecklaren och politikern Enrique Penalosa berättar om sina erfarenheter från arbetet som borgmästare i Bogota, Colombia, där bussens framkomlighet, skolornas goda arkitektur, trottoarernas kontinuitet och staketens genomsiktlighet är värda att kämpa för, även i större samhälliga perspektiv.

A city reflects the values and behaviors of a society, but it forges them as well. As one approaches a European town, from kilometers away the spires of churches and cathedrals make it evident what mattered to societies which built such towns: Christian religion. Such majestic churches reflected a society´s religiosity; but they created religiosity as well. If today we are still awed by the beauty and magnificence of such churches, it is possible to imagine how someone felt upon seen them or entering them, in an age when there was no electricity and nature still dominated.

San Cayetanao juan rey

San Cayetano, Juan rey

Inequality is the predominant characteristic of the developing country city and its gated communities, shopping malls where low income people feel unwelcome, country clubs, lack of sidewalks and cars parked on those which exist reflect that.

We have accepted private property and the market as the best way to manage most of society´s resources and thus the impossibility of income equality; yet a city can do much to create equality of quality of life and inclusion.

During our administration in Bogota we struggled to construct equality through many means, amongst them urbanism, architecture; and some rituals. We were able to get an annual Car Free Day the first Thursday of every February approved by means of popular vote. It is a ritual where cars are tamed, making clear it is a human habitat. Also, every week we close more than 100 kilometers of main arteries, for more than 1 million people to come out and ride bicycles, jog or walk. It is a ritual, a ceremonies in our 8 million inhabitant city which remind us the city is for people, that people are more important than cars. It is a ceremony in which people reconquer, at least for a few hours, the city spaces taken by cars.

We turned the polo fields of the most exclusive country club in the city into a public park, process which beyond its functional benefits had symbolic democratic connotations: democracy implies that public good prevails over private interest.

We built dozens of beautiful nurseries and schools with good architecture in the poorest slums. We also built 4 formidable libraries, and a dozen small ones, mostly in very poor areas. Such buildings served their obvious purposes, but also aimed at constructing values: they were symbols which showed that children and education were important. It is not evident that children are important in societies where 1 out of 4 children born are not desired even at birth; and where up to 20% of children in very poor neighborhoods do not even know who their father is.

Bellavista La Ribera 2004 (7)

Belleavista, La Riberia

We had the possibility to build several smaller libraries instead of each of the large, more monumental ones. But we wanted to create icons, temples, which showed, even those who did not enter the library, that education and knowledge is important. A library more beautiful than the shopping mall shows a teacher is more important than wealthy drug dealer or corrupt politician. It expresses our contempt for the vulgar materialistic values of the corrupt and our respect and admiration for those who have knowledge or create art. Our hope is that the neighborhood hero is not the youngster who arrives in an expensive car wearing jewels, but the one who rides an old bicycle, reads and does sports.

We waged a war to get cars off sidewalks and build sidewalks and other pedestrian infrastructure. In a society where only a minority own cars, removing cars from pedestrian spaces and building quality pedestrian infrastructure shows respect for human dignity and constructs equality. Few things are as difficult in a developing country city as taking space away from parked cars in order to improve pedestrian spaces. I was almost impeached in the process. We provided several justifications for our actions, also reminding citizens that parking was not a constitutional right.

We also built hundreds of kilometers of protected bikeways, years before they became vogue in Paris, London or New York. They were at least as important because they raised the status of bicyclists, as for the protection they provided bicyclists. A quality protected bikeway is a symbol which shows that a citizen on a $ 30 bicycle is as important as one on a $ 30.000 car.

Based on the democratic principle that all citizens are equal and thus a bus with 100 passengers has a right to 100 times more road space than a car with one, we created a bus based mass transit system called TransMilenio. Passengers pay when they enter stations where they can dozens can alight and board buses in seconds. And such buses have exclusive lanes. The sight of the red buses moving swiftly along a bus-only lane as expensive cars stand still in traffic is a symbol of democracy in action.

As symbols and ceremonies are, they convey messages in a non-verbal, non-rational, almost subconscious way. But they can be effective and powerful, for example constructing legitimacy, which is as well a subjective perception. As citizens perceive more legitimacy in their society they are more likely to obey the Law and even to denounce those who don´t. Moreover, they feel more included, more respected and happier.

Even advanced, very egalitarian societies such as Sweden have recently withstood conflicts stemming from feelings of exclusion of some of their immigrant population. There again, urban design the way of life it fosters, as well as urban symbols and rituals, can contribute to the construction of a more harmonious integration.

FFS söker redaktör för våra sociala medier

Som framgick i senaste numret av FFS tidskrift PLAN så söker vi en redaktör för föreningen sociala medier. Vi har redan fått in flera intressanta intresseanmälningar men väljer att ändå, också här, publicera annonsen - då vi ser ett behov av att skapa ett team av människor som kan hjälpa till med föreningens sociala medier. FFS söker en redaktör/biträdande redaktörer för våra sociala medier

FFS har valt att för närvarande fokusera på att utveckla sociala medier i form av webb, blogg och facebook. Men det finns också en youtubesida, wikisida samt ett linkedin-forum. Vi söker nu en redaktör/biträdande redaktörer som kan hålla ihop arbetet med FFS sociala medier och  fokusera på att producera nyheter på egen hand och i samspel med PLAN/ePLAN:s redaktion samt med lokalavdelningarna. FFS sociala medier spelar en viktig roll att hålla samman och synliggöra FFS hela verksamhet, ta del av hela verksamheten i form av en bild här. Det ska märkas på de sociala medierna när ett nytt nummer av PLAN kommer eller det arrangeras en lokal mötesplats. Inriktningen för FFS sociala medier är de ska uppleveas vara aktuella och samtidigt neutrala i ställningstagande till olika publicerade nyheter, en samlad publicistisk idé finns att utgå ifrån. Det kan finnas anledning att ompröva vilka sociala medier som FFS ska finnas på, exempelvis ska vi starta upp ett twitterkonto eller inte. Det allra viktigaste är att du är eller ska arbeta med samhällsplanering i men det är också meriterande om du är tekniskt kunnig kring sociala medier. Viss ersättning kommer utgå för arbetet. Mer information lämnas av FFS ordförande Bengt Andersson på email: bengt_e_a@live.se

Årets första FFS ePLAN

Igår kom årets första nummer av Föreningen för samhällsplanering (FFS) nyhetsbrev via email till alla er som är FFS-medlemmar. Är du medlem i FFS men inte fått detta nyhetsbrev, se till att uppdatera din epost adress genom att kontakta FFS kansli.  Är du inte medlem men vill ha bla FFS ePLAN, bli medlem här. Vill du nå ut med din annons för en kommande rekrytering, evenamng, konferens, kontakta FFS ePLAN:s redaktör Anton Sjönblom, så kan han berätta mer om våra fördelaktiga priser - se även här. FFS ePLAN

FFS årsmöte i Europas kulturhuvudstad Umeå den 26/3

FFS nationella årsmöte år 2014 genomförs i Umeå den 26 mars. Umeå är en av Europas Kulturhuvudstäder detta år, mer info här.  I samband med årsmötet kommer seminarier och studiebesök arrangeras kring teman som:

 • kultur och stadsplanering,
 • kulturdriven tillväxt,
 • arkitektur,
 • kulturhuvudstäder, mm.

Boka den 26/3 redan nu och börja planera resan! En övernattning till den 27 mars rekommenderas för den som vill följa kvällsprogrammet. Vi börjar vid lunch den 26/3. Den 27/3 arrangeras det för kännedom en konferens i Umeå om transporter och logistik, som också kan motivera resan. Ytterligare information om programmet kommer inom kort på FFS webb, blogg, facebook. Vi kommer också informera via PLAN/ePLAN. FFS Umeå/Norrland är lokal arrangör.

Umeå

FFS Västra Sverige inbjuder till lokalt årsmöte och snicksnack den 21/1

Föreningen för samhällsplanering, Västra Sverige kallar till lokalt årsmöte den 21/1 kl 17:00 och därefter årets första Snick-snack på temat: ”Hur klarar vi ett förändrat klimat?”

Tid: Tisdag 21 Januari 2014, kl 17:00-20:00

Plats: Infosalen, kv Traktören, Köpmansgatan 20

Anmälan: Sker med epost senast 14 Januari till ffs.vast@gmail.com

Mat och dricka beställs i samband med anmälan - bindande! Föreningen bjuder medlemmar på detta, övriga betalar 60 kr.

Dagordning årsmöte

 1. Inledning
 2. Val av ordförande till årsmötet
 3. Val av sekreterare
 4. Val av justeringsmän
 5. Presentation av verksamhetsberättelse
 6. Föreningens ekonomi
 7. Val av styrelse 2014
 8. Val av valberedning 2014
 9. Övrigt
 10. Inkomna förslag från medlemmar
 11. Avslutning

Årets första "Snick Snack: Hur klarar vi ett förändrat klimat"

Ulf Moback, Stadsbyggnadskontoret talar utifrån rubriken: ”Hur klarar vi ett förändrat klimat?”

Politiken verkar ha svårt att hantera den pågående klimatförändringen. Trots att frågan verkligen fordrar övergripande beslut. Den senaste IPPC-rapporten talar ett tydligt språk. Inga internationella klimatförhandlingar har kunnat skapa bindanade kontrakt. Frågan just idag är hur Göteborg skall skydda sig. Havsnivån stiger och häftig nederbörd kommer att påverka flödet i Göta Älv. Vi ser över hela världen hur havet och orkaner kan ödelägga, särskilt låglänta områden. Samtidigt måste beaktas att prognoser alltid bygger på vissa antaganden och i detta fall finns en ödesdiger osäkerhet.

Ulf MobackUlf Moback

Upplägg

17:00 Välkomna! Mingel med macka och dryck

17:15 Årsmötesförhandlingar. Erforderliga handlingar kan hämtas på FFS webb här.

c:a 17:45 Snick-snack TEMA: Hur klarar vi ett förändrat klimat? Landskapsarkitekt Ulf Moback beskriver en ödesfråga för Göteborg

Diskussion

20:00 Avslutning