Planeringslegendaren Sir Peter Hall död

Planeraren och professorn Sir Peter Hall avled den 30 juli. Förutom att ha skrivit eller redigerat ett 50-tal böcker om planering i både Storbritannien och i andra länder (t ex Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century ) var han aktivt engagerad i den brittiska samhällsplaneringen, såväl i London som för hela Storbritannien. Peter Hall var bland annat president för FFS systerorganisation i England, Town & Country Planning Association. Denne gigant inom brittisk och europeisk planering närde även ett stort intresse - och besatt omfattande kunskap - om svensk planering och dess kontext. Peter Hall blev 82 år. Länkar:

http://www.tcpa.org.uk/resources.php?action=resource&id=1214

http://www.economist.com/news/obituary/21611035-sir-peter-hall-champion-cities-died-july-30th-aged-82-peter-hall

http://www.ft.com/cms/s/0/9840e462-18cd-11e4-933e-00144feabdc0.html#axzz3ANGr6841