Kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling

Eftermiddagen den 29 mars arrangeras en öppen mötesplats om kreativa näringar, konstnärliga värden och stadsutveckling och behovet av samspel mellan dessa. Bakom mötesplatsen står Föreningen för Samhällsplanerings lokalavdelning Stockholm-Mälardalen i samarbete med Tillväxtverket, Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet.

Information och anmälan

Föreningen för Samhällsplanerings årsmöte äger rum efter mötesplatsen.