Vad vill vi? Vart ska vi? Vad gör vi?

Läs rapporten om FFS:s webbenkät 2010 och kommentera den gärna här på bloggen. Fem av de som besvarat enkäten har fått var sitt årslångt medlemskap i FFS (inkl. PLAN under ett år) genom ett lotteri. Vinnarna kommer att kontaktas via e-post inom kort.

Vad vill vi? Vart ska vi? Vad gör vi? (pdf)