Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management

Den 22-25 maj 2011 arrangerar International Water Association (IWA) en konferens i Stockholm med temat ”Cities of the Future: Sustainable Urban Planning and Water Management”. Föreningen för Samhällsplanering är medarrangör tillsammans med International Federation for Housing and Planning, Stockholm International Water Institute, CIT Urban Water Management AB och Water Environment Federation. Observera att medlemmar i Föreningen för Samhällsplanerings betalar en reducerad deltagaravgift och att tidig anmälan ger lägre avgift. Information och anmälan