Back to All Events

Föreningen för Samhällsplanering: Årsmöte 2019

 • Göteborgs Centralstation Göteborgs Centralstation Västra Götalands län, 411 03 Sweden (map)

Varmt välkomna på FFS årsmöte den 27 mars i Göteborg. 

Vi startar med studiebesök kl 15 med samling vid Göteborgs centralstation. Därefter årsmöte där riksarkitekt Helena Bjarnegård inleder. Detta hålls i Sweco lokaler på Skånegatan 3. 

Anmälan sker via formuläret nedan senast den 22/3. 

Och du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift för 2019? Gör det annars redan idag så du inte missar PLAN eller annan information om lokala arrangemang m.m. 

Välkomna!

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2019 (tillgängliga på begäran)

Revisionsberättelse 2019 (tillgängliga på begäran)

Valberedningens förslag

Program Årsmöte i Göteborg

15.00-16.30 Studiebesök: Infrastruktursatsningar för en växande region: Hisingsbron. Samling Göteborgs Centralstation, se nästa sida för mer detaljer.

17.00-18.00 Riksarkitekten Helena Bjarnegård: Ny roll med nya möjligheter. Presentationen följs av samtal.

18.00-19.00 Årsmöte FFS – dagordning enligt nedan. Tid för efterföljande frågor och samtal.

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande vid mötet

 2. Val av sekreterare vid mötet

 3. Val av två justerare av mötets protokoll

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse

 5. Revisorernas berättelse

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Val av ordförande

 8. Val av övriga styrelseledamöter

 9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 10. Val av valberedning

 11. Fastställande av årsmedlemsavgift till föreningen

Studiebesök Hisingsbron

Eftermiddagen inleds med ett spännande studiebesök på Hisingsbron – ett projekt i Göteborgs hjärta och ett av stadens mest utmanande bygge. Vi träffas på Göteborgs centralstation vid de orange containrarna med pop-up restauranger närmast spår 16. Där samlas vi klockan 15.00 och går i samlad trupp. Vi kommer få höra information från projektledningen och promenera över bron och uppleva brobygget på nära håll. Följ gärna med på studiebesöket, annars bege dig till Sweco direkt!

Namn *
Namn
För- och efternamn
T ex kostrestriktion eller allergi
Medlemskap *
Studiebesök *
Kommer du på studiebesök och/eller årsmöte?