Back to All Events

Nationellt årsmöte - Föreningen för samhällsplanering

 • Förvaltningshuset Rosen 21 Trädgårdsgatan Norrköping, Östergötlands län, 602 24 Sweden (map)

Välkomna till Nationellt årsmöte för Föreningen för samhällsplanering

Dagordning

 1. Val av ordförande

 2. Val av sekreterare vid mötet

 3. Val av två justerare av mötets protokoll

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse

 5. Revisorernas berättelse

 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 7. Val av ordförande

 8. Val av övriga styrelseledamöter

 9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

 10. Val av valberedning

 11. Fastställande av årsavgift till föreningen

Handlingar

Bilagor

Anmälan

Anmälan sker genom att maila Oskar Lindgren på o@o10.se eller genom anmälningsformuläret nedan.

Namn *
Namn
T ex allergi eller specialkost
Middag *
Efter årsmötet vill vi gärna att ni stannar på gemensam middag.