Back to All Events

PLAN - Nu formas framtiden

  • Arkitektur- och Designcentrum Exercisplan 1 Stockholm Sweden (map)

26 oktober bjuder Föreningen för Samhällsplanering tillsammans med Plattform för hållbar stadsutveckling och ArkDes in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter. 

När: 26 oktober 2017, kl. 9-17. Registrering från kl. 8.30.
Anmälan: arkdes.se/kalender
Sista anmälningsdag: 19 oktober 2017
Konferensavgift: 1 500 SEK (student 1 000 kr, begränsat antal platser). Fika och vegetarisk lunch ingår.
Adress: ArkDes, Exercisplan 1, Stockholm

Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön i städer och samhällen är inne i en expansiv fas. Hur det byggs och investeras kommer få avsevärda konsekvenser för i vilken grad hållbarhetsmål kan uppfyllas och vilket samhälle som skapas för människor att leva och verka i. 

Talare: Fran Tonkiss, professor i sociologi på London School of Economics, Karolina Skog, miljöminister. Lars Marcus, professor i stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola, Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Fler tillkommer.

Anmälan

Program