Back to All Events

PLAN - Nu formas framtiden

  • Arkitektur- och Designcentrum Exercisplan 4 Stockholm Sweden (map)

26 oktober bjuder Föreningen för Samhällsplanering tillsammans med Boverket och ArkDes in till konferens om hur framtiden kan planeras och realiseras för att bli mer hållbar. PLAN – nu formas framtiden erbjuder initierade inlägg, inspirerande tillvägagångssätt och nya insikter. 

När: 26 oktober (klockslag uppdateras)
Var: Auditoriet, ArkDes

Sveriges befolkning växer. Investeringar i den byggda miljön i städer och samhällen är inne i en expansiv fas. Hur det byggs och investeras kommer få avsevärda konsekvenser för i vilken grad hållbarhetsmål kan uppfyllas och vilket samhälle som skapas för människor att leva och verka i. 

Talare: Fran Tonkiss, professor i sociologi på London School of Economics, Karolina Skog, miljöminister. Lars Marcus, professor i stadsbyggnad på Chalmers tekniska högskola, Josephine Nellerup, samhällsbyggnadsstrateg på stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. Fler tillkommer.

Mer information om program och anmälan kommer inom kort.