Back to All Events

Årsmöte 2017

 • Tekniska nämndhuset 4 Fleminggatan Stockholm, Stockholms län, 112 26 Sweden (map)

Program

17.30 Mingel med enkel förtäring

18.00 FFS Årsmöte enligt dagordning nedan

18.50-20.00 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm: Staden där vi möts

Åsa Dahlin från Stockholms Stadsbyggnadskontor och Nazem Tahvilzadeh, forskare på Mångkulturellt Centrum i Botkyrka och KTH berättar om kommissionens arbete. Åsa Dahlin med ansvar för utvecklingsområdet ’Boende och stadsmiljö’ berättar om arbetet hittills och hur det påverkat stadens arbete. Nazem Tahvilzadeh berättar om forskarrapporten ”Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stockholm” som är framtagen inom utvecklingsområdet ’Demokrati och Trygghet’.

Rapporterna Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stockholm och Staden där vi möts finns att hämta på:
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Ett-socialt-hallbart-Stockholm-2/Rapporter-fran-hallbarhetskommissionen/

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande vid mötet
 2. Val av sekreterare vid mötet
 3. Val av två justerare av mötets protokoll
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av ordförande
 8. Val av övriga styrelseledamöter
 9. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 10. Val av valberedning
 11. Fastställande av årsavgift till föreningen

Kallelse (.pdf)

Handlingar

Anmälan sker genom att fylla i formuläret nedan, senast 23/3

Namn *
Namn
För- och efternamn
Medlem i föreningen *

Bild hämtad från rapporten Öppna rum för deltagande: Idéer för demokratiseringen av Stockholm (http://www.stockholm.se/OmStockholm/Ett-socialt-hallbart-Stockholm-2/Rapporter-fran-hallbarhetskommissionen/)