konflikt

Den ohållbara resan mot det hållbara resandet

Den ohållbara resan mot  det hållbara resandet

Det finns flera anledningar till att kommuner, landsting och statliga myndigheter i dag har mål om att öka sina medborgares resande med gång, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av bilresandet. För det första minskar sådant resande den negativa miljöpåverkan lokalt och globalt. För det andra ses det som en nödvändighet för att inrymma alla förflyttningar som ska ske i växande städer. När fler människor ska samsas om marken får ett bildominerat resande helt enkelt inte plats. Därutöver finns det en rad andra sociala nyttor som motiverar ett sådant mål, exempelvis bättre hälsa, ökad jämställdhet och ökad trygghet.

Agera i tider av akuta situationer – exempel från ett projekt i Afghanistan

Agera i tider av akuta situationer – exempel från ett projekt i Afghanistan

Helena Ohlsson har jobbat som Urban Advisor på UN-Habitat i Afghanistan sedan början av juli 2015. Här berättar hon om de utmaningar som landet står inför och hur det är att jobba med urbaniseringsprocesser i ett land som präglats av konflikt under de senaste 30 åren. Helena Ohlsson har jobbat som Urban Advisor på UN-Habitat i Afghanistan sedan början av juli 2015. Här berättar hon om de utmaningar som landet står inför och hur det är att jobba med urbaniseringsprocesser i ett land som präglats av konflikt under de senaste 30 åren.