SPECIALs slutkonferens: Ta del av goda exempel på energismart samhällsplanering

Tisdagen den 26 januari kl 9-16 i Göteborg.

Föreningen för Samhällsplanerings deltagande i EU-projektet SPECIAL lider mot sitt slut och vi vill dela med oss av goda erfarenheter och exempel på energismart samhällsplanering och arkitektur i Sverige och Europa. Därför har vi bjudit in planerare och energi-/hållbarhetsstrateger från Hamburg, Genève och Borås som berättar hur de har arbetat med att integrera energiperspektivet i stadsutveckling och samhällsplanering. Andra goda exempel från SPECIALs partnerländer kommer att presenteras av FFS SPECIAL-team. 

SPECIALs slutkonferens vänder sig såväl till samhällsplanerare och planarkitekter som energi-/klimatstrateger, hållbarhetsstrateger, trafikplanerare och energiexperter. Såväl kommunala tjänstemän och politiker som konsulter är välkomna! Det kostar inget att vara med - EU betalar!

Programmets huvudpunkter

  • Energy efficient planning and architecture in Wilhelmsburg - Good practice and experiences from IBA Hamburg. Jan Gerbitz, IBA Hamburg
  • Territorial energy tools for integrated energy and spatial planning in the Canton of Geneva. Martin Clerc de Senarclens, Canton de Genève
  • Integrerade planeringsprocesser för översiktsplan och energi- och klimatstrategi - föredömet Borås. Susanne Arneborg och My-Linda Lorentsson, Borås stad
  • Lärdomar och inspiration från SPECIALs partnerländer – process och sakfrågor. Carl-Johan Engström, Ulf Ranhagen och Mats Johan Lundström, FFS & KTH

Mer information om innehåll och anmälan på SPECIALs sida: planering.org/special