Ledare, PLAN 2015 #6: Konst

Konstens planerade rum

Doften av popcorn ligger tät och de prasslande chipspåsarna, det dunkla ljuset och den flimrande skärmen ovanför huvudena på de som sitter framför gör att biokänslan är total. Även om jag den här gången faktiskt sitter på en regionbuss mellan Nyköping och Stockholm. Men just känslan av att jag befinner mig i ett annat sammanhang, i ett rum som egentligen inte är här, är påtaglig. Jag kommer på mig själv och inser att det här inte bara är en känsla utan också en påminnelse om vad planering handlar om. Att vi ofta utgår från de rum där vi befinner oss för att förstå de rum där vi ännu inte är, det planerade är även det tänkta rummet. Upplevelsen får mig att gå tillbaka till konstnären My Lindhs konstverk Tåg-TV från 2012 där hon satte upp 28 stycken stora textremsor i landskapet längs järnvägen mellan Uppsala och Stockholm. Det skapades en dialog som förvandlade tågfönstret till en tv-skärm och resan till en film som inte bara var underhållande utan också ställde de rumsliga dimensionerna mot varandra. Det är precis samma känsla som jag har när jag sitter där i bussen och tittar ut på de mötande billyktorna och inser att arkitektur, planering, resande och rum är betydligt mer komplext än vad som ibland omfattas av begreppen resecentrum, järnvägsplan, infrastrukturutredning eller Sverigeförhandling. För den skullen vet vi att planering behöver ske i samverkan mellan flera olika kompetenser. 

På sistone har vi glädjande nog sett allt fler samarbeten mellan just konstnärer och planerare inte minst när det gäller stadsutveckling och offentliga rum. Där kan konsten tillföra ett lager av rakhet och begriplighet till något som annars är svårt att omfamna eller beskriva i den vanliga planeringen. Konsten kan också hjälpa till att ställa nya frågor om offentlighet och demokrati, eller låta nya röster höras i de rum som på pappret ska vara till för alla. Det är därför som vi i detta temanummer väljer att fokusera på det här nya och spännande, gränsöverskridande samarbetet. 
Inför 2016 har vi dukat upp med en rad aktuella, och ibland akuta, frågeställningar som vi med sedvanlig grundlighet vill få exemplifierade, belysta, problematiserade, utforskade. Det är så vi har jobbat 2015 och det är så vi vill fortsätta driva innehållet nästa år, även om det ständigt kommer nya tillägg och uppdateringar som vi hoppas att ni uppskattar, eller vad sägs om vårt nya tillskott i det här numret: Duellen? Hör gärna av er och berätta, eller läs mer och dela artiklar till era vänner och släktingar genom www.planering.org.
 
God jul!*

/Björn