Hans Abrahamsson

Inbjudan FFS Väst Snick Snack 26/3 kl 17: Hans Abrahamsson

Den 26 mars i Göteborg anordnar Mistra Urban Futures ett sedan länge fullsatt kunskapsseminarium och workshop om medborgardialog i stadsutvecklingen. Bl a föreläser Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet, med rubriken ”Makt, dialog och viljan till politisk delaktighet”. Föreningen för samhällsplanering (FFS) ger dig nu möjligheten att direkt efter seminariet samtala med Hans om intrycken från workshopen och andra angelägna frågor.

Föreningen för samhällsplanering i Västra Sverige vill medverka till att vidga diskussionen om staden, människorna och framtiden.

Vi gör det genom snicksnack - ett diskussionsforum öppet för alla - medlem som icke medlem.

Datum: Tisdag 26 mars Tid: 17.00 - 19.00 Plats: Hotel G, Restaurangen, Nils Ericsonsplatsen, Göteborg Mat: Mat beställs i samband med anmälan - bindande! Föreningen sponsrar medlemmar med enklare rätt (upp till 100 kr). Dryck:  bekostas själv. Anmälan sker med e-post till: ffs.vast@gmail.com

ABRAHAMSSON, Hans

Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet