Workshop: 18/3 Föreningen i framtiden

Styrelsen har under det gångna året 2015 arbetat aktivt med föreningsutveckling. Arbetet inleddes förra våren med att identifiera behov och utvecklingsområden. Detta arbete resulterade i ett fördjupat arbete i olika utskott där frågor som medlemsstatistik, omvärld och kommunikation avhandlats.

Målet med detta pågående arbete är att öka föreningens attraktivitet, synlighet, medlemsantal på ett sätt som ger oss bättre förutsättningar att: sprida kunskap och väcka debatt om planering av stad/land och planerarrollen.

Ett ytterligare mål med arbetet är att utveckla ett mer nära samarbete mellan lokalföreningarna och därmed öka delaktigheten/dialogen inom föreningen.

Vi vill därför bjuda in till diskussioner och dialog kring vårt pågående utskottsarbete och samtidigt, med er hjälp, fördjupa innehållet. Den 18/3 bjuder FFS-styrelse alla lokalföreningar och föreningsfunktionärer till workshop i Stockholm.

Under ca. tre timmar plus lunch kommer vi arbeta med strategiska utvecklingsfrågor som handlar om föreningsutveckling och kommunikation. Fokus kommer att ligga på Föreningens vision, position och synlighet. Inför mötet kommer ni få en summerad presentation av det genomförda och pågående utskottsmötet.

Vi ser fram emot ett spännande & kreativt möte med möjlighet att lära känna varandra och tillsammans förflytta föreningen in i framtiden.

Klicka här för mer information och anmälan

Väl mött!

/styrelsen