Annonsera billigt och effektivt via FFS olika medier

Föreningen för samhällsplanering erbjuder effektiva och billiga möjligheter att annonsera via sina olika medier:

  • Föreningens tidskrift PLAN, som utkommer 4 ggr/år
  • Föreningens elektroniska nyhetsbrev ePLAN, som utkommer 10 ggr/år
  • Föreningens webb: http://www.planering.org/

Annonsbokning

För bokning av annonser i PLAN, ePLAN eller webben, vänligen kontakta FFS annonsansvarige Mats Johan Lundström: mats.lundstrom@abe.kth.se

Annonsera i PLAN

Priser

Svartvitt 4-färg
Helsida: 9 000 11 000
Halvsida: 4 800 6 800
Kvartssida: 2 600 3 600

Tillägg för annons på omslagets baksida är 20 % (färg) och för omslagets insida 10 % (färg).

PLAN är momsbefriad. Priserna gäller vid leverans av färdig annons. Om vi ska göra annonsen tillkommer timkostnad.

Insticksreklam rekommenderar vi inte i första hand, även om vi erbjuder det som ett alternativ. Tidskriften finns på många myndigheter, institutioner och konsultföretag där den cirkulerar bland personalen. Det vill säga läsare nummer ett får bladet men det är inte säkert att nummer åtta eller tolv får det. Vad gäller pris tar vi 8 000 kr då ni levererar den färdiga trycksaken till tryckeriet. Den måste gå ned i våra kuvert som rymmer tidskriften.

Annonsstopp och utgivning

Se aktuellt nummer av PLAN Passar inte utgivningen med er tänkta annons - välkommen att annonsera på vår webb eller i vårt elektroniska nyhetsbrev e-PLAN, se nedan.

Leveranskrav för färdiga annonser

Satsytor: Helsida 181 x 254 mm Halvsida, liggande 181 x 124 mm Halvsida, stående 87,5 x 254 mm Kvartssida 87,5 x 124 mm

Filformat med mera: eps med inbäddade typsnitt och inbäddade bilder (CMYK för färgbilder och gråskala för svartvita bilder). En utskrift eller pdf för påseende ska bifogas. I nödfall kan PageMaker-, Indesign- eller Quark-fil accepteras förutsatt att typsnitten finns med och att bilderna är sparade i dokumentet. Från leverantörens sida är dock denna nödfalls-lösning krångligare än att leverera som eps.

Betalning

30 dagar från fakturadatum. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 45 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad efter förfallodagen. Fakturafrågor ställs till FFS:s kansli, e-post kansli@planering.org, telefon 076-418 78 99.

Annonsera i föreningens elektroniska nyhetsbrev e-PLAN

Föreningen för Samhällsplanering har ett elektroniskt nyhetsbrev kallat FFS e-PLAN som går ut till de medlemmar som angett e-postadress. Utskick görs normalt den 20:e varje månad, med undantag för sommarmånaderna juni och juli. Nyhetsbrevet rymmer en väl synlig annonssektion anpassad för textannonser med rubrik samt kortfattad beskrivning, vilket kan passa bra för platsannonsering och annonsering av konferenser etc. Annonsstopp är två dagar före utskick, d.v.s. den 18:e respektive månad.

Annonsera på föreningens webbplats www.planering.org

Priser

1 vecka kostar 500 kronor och 1 månad 1000 kronor. Vid annonsering i PLAN (minst halvsida) kan annonsplats på planering.org köpas för 50 % av ordinarie pris. Moms utgår inte. Priserna gäller vid leverans av färdig annons. Om vi ska göra annonsen tillkommer timkostnad. Annonsen läggs på startsidan. Länkning till valfri webbsida ingår.

Leveranskrav för färdiga annonser

Annonsplatsens mått är 200 x 85 pixlar. Annonsen skickas som en bildfil (gif eller jpeg) till Jacob Witzell, e-post webb@planering.org

Annonsgranskning

Föreningen förbehåller sig rätten att avböja annons på planering.org. Detta kan t.ex. ske då annons strider mot svensk eller internationell lag, motverkar förenings syften eller kan väcka anstöt.

Reklamation och felaktiga annonser

Anmärkning mot införd annons skall göras senast inom en vecka efter annonsens publicering. Föreningens ansvar för fel i annonsen är begränsat till högst annonskostnaden.

Betalning

30 dagar från fakturadatum. För skriftlig betalningspåminnelse debiteras 45 kronor. Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad efter förfallodagen. Fakturafrågor ställs till FFS:s kansli, e-post kansli@planering.org, telefon 076-418 78 99.