FFS har ett nytt kansli

Föreningen för samhällsplanering (FFS) kansli har sedan år 2001 funnits hos Stockholms Universitets Kulturgeografiska institution. Lotta Wistedt och Iris Claesson har - på egen begäran - begärt entledigande från sitt kansliarbete för FFS. Lotta och Iris har gjort en stor insats för FFS över lång tid.
Vi i FFS styrelse bildde ett utskott som arbetat under år 2014 för att få fram ett nytt kansli. Utskotet har bestått av Bengt Andersson och Anna Stenlöf. Vi har adjungerat FFS tidigare kassör Lars Sundblad till utskottet, liksom Mats J Lundström, som projektledare för vårt EU projekt Special har mycket med kansliet att göra. Utöver hans långa erfarenhet som Plans redaktör. Vi har också informerat vår revisior.
Vi har: a) Intervjuat nuvarande kansli om deras arbetsuppgifter b) Kollat upp hur liknande föreningen som våran bedriver sina respektive kansli c) Ställt upp kriterier för vad vi önskar d) Kollat på olika lösningar - och funnit en vi tror på, se nedan e) kollat referenser på detta företag / haft flera möten hos dem
Vi har hittat ett företag som vi tror på. Det heter Konstella (www.konstella.se), och ägs av Sveriges Kommuner & Landsting. De har hand om all administration kopplat till SKL:s kurser och konferenser. De är 12-15 personer. De har erfarenhet av att hjälpa ideella föreningar liknande våran bla Sveriges Kommunaltekniska Förening. De uppfyller därmed våra kriterier - Långsiktig ägare - Mellanstort företag dvs ej så sårbart - Erfarenhet av liknande föreningar - Professionella verktyg och metoder för administration
De kan handha vår post, email, telefon. De kan erbjuda lageryta för arkiv, de kan utgöra ekonomiskt stöd i form av kontering, fakturering mm. De har moderna verktyg för ekonomisystem, medlemsregister mm. De vill ha långsiktiga relationer, men korta avtal. Avtal som kan utvecklas över tid. Enligt uppgift från Sveriges Kommunaltekniska förening så är de mycket nöjda, och har enligt uppgift både kunna växa och få ned sina administrativa utgifter. Konstella ger ett mycket proffsigt intryck när vi har träffat dem.
Som ni säkert gissat redan så blir detta, en bättre men dyrare lösning för FFS. Kostnadsmässigt så handlar det om att vi går från en kostnad på ca 150 kkr till en kostnad på ca 200 kkr.
Utskottet föreslog till, och FFS styrelse beslutade, vid ett extra inkallat styrelsemöte den 19/1 att Konstella engageras som FFS nya kansli.
Det mest påtagliga för dig som medlem:
Nya kontaktupgifter, se nedan. Det mest konkreta blir att du inom kort kommer att få inbetlningsavier för år 2015 från Konstella. Med Konstella hoppas jag som ordförande att vi kan ta ytterligare ett steg i FFS utveckling, och att vi kan blir fler medlemmar och att vi får en bättre service som organisation och medlemmar.
Nya kontaktuppgifter FFS kansli:

FFS kansli 11882 STOCKHOLM Besöksadress: Hornsgatan 20 Epost: kansli@planering.org Telefon: 08-4527999 Webb: www.planering.org Organisationsnummer: 802002-9057 Postgiro: 351522-8, Bankgiro: 373-0389