Stadsbyggnadsdialogen - Del 1 - Inledning

Föreningen för samhällsplanering (FFS) har genom Bengt Andersson och Christian Rydberg Åkesson bistått nätverket Stadsbyggnadsdialogen under 2011 och 2012 med att dels skriva omfattande minnesanteckningar från möten dels hjälpa till med framtagandet av en dokumentation.   Syftet med nätverket var att med fokus på tidig och kontinuerlig dialog om stadsplanering och utifrån aktuella erfarenheter och pågående forskning lära av varandra. Vidare syftade nätverket till att dra slutsatser om vilka behov det finns för att utveckla den tidiga och kontinuerliga dialogen, samt ge förslag på hur det kan ske. 

Nätverket Stadsbyggnadsdialogen har bestått av tjänstemän vid Delegationen för hållbara städers kansli och tjänstemän vid kommunerna Göteborgs stad, Linköpings kommun, Malmö kommun, Norrköpings kommun, Stockholm stad och Umeå kommun. På nätverkens möten har också forskare från Göteborgs Universitet, KTH, Linköpings Universitet, Malmö Högskola och Umeå Universitet deltagit. Sammankallande för nätverket har varit Anna-Karin Stoltz Ehn som arbetade vid Delegationen för hållbara städers kansli.

Nätverket har totalt haft sex nätverksträffar i de olika kommunerna, och vid dessa träffar har kommunen inbjudit forskare att medverka. Genom detta utbyte av både positiva och negativa lokala erfarenheter kring medborgardialoger samt reflektioner och analyser från forskare har nätverket utvecklat en gemensam kunskap.

Delegationen för hållbara städer hade ett stort fokus på att sprida kunskap. Vi i Föreningen för samhällsplanering kommer därför att hjälpa till med att sprida den kunskap som vi varit med att dokumentera i ett antal blogginlägg. Vi kommer även på andra sätt hjälpa till med att sprida nätverkets erfarenheter. Eftersom det är en relativt omfattande kunskap som tagits fram så har vi valt att skapa en slags bloggserie med totalt 22 stycken blogginlägg:

  • Del 1: Inledning
  • Del 2-7: Kommunala erfarenheter (Göteborg, Linköping, Malmö, Norrköping, Stockholm, Umeå)
  • Del 8-12: Forskarperspektiv (Lars Westin, Göran Cars, Lennart Nordfors, Mats Brusman, Monica Nordenfors)
  • Del 13-16: Sammanfattning
  • Del 17: Slutsatser
  • Del 18-19: Erfarenheter inhämtade i samband med presentationer av nätverkets resultat

Bild1

Tidiga och kontinuerliga medborgardialoger om stadsplanering var nätverket Stadsbyggnadsdialogens fokus

Med hopp om intressant och spännade läsning om medborgardialoger i de kommande 21 blogginläggen.