Kansli

Föreningen för Samhällsplanerings kansli är även kansli för tidskriften PLAN. 

E-post

kansli@planering.org

Telefon

08-19 44 83

Adress för post

Föreningen för Samhällsplanering
Box 4043
102 61 Stockholm

Plusgiro

351522-8

Bankgiro

373-0389

Organisationsnummer

802002-9057