Hedersordförande

Professor Per Holm (1987)

Hedersledamöter

Regionplanedirektör Carl-Fredrik Ahlberg (1987)
Envoyé Arne S. Lundberg (1987)
Stadsbyggnadsdirektör Göran Sidenbladh (1987)
Överlantmätare Erik Tobé (1987)
Direktör Bitti von Vegesack (1987)
Regionplanedirektör Bo Wijkmark (1995)
Generaldirektör Lennart Holm (1997)
Generaldirektör Gösta Blücher (2000)
Byråchef Olle Wastesson (2003)