Kommande aktiviteter

Årsmötet den 21 mars 2016 i Växjö med temat: CULTURAL PLANNING - Jonna Welin om Kulturkullen  

Jonna Welin föreläste om Kulturkullen. Hur kan kommunen planera och utveckla en mötesplats för skapande, delaktighet och sociala sammanhang mitt i staden? Jonna Welin från kultur-och fritidsförvaltningen i Växjö berättar om sitt arbete enligt ”cultural planning”-metodiken med att sy ihop en utvecklingsplan för Ringsberg och Kristineberg (Kulturkullen) i Växjö med inriktning på kulturverksamhet, deltagande, social utveckling och mycket för de unga. Utgångspunkt är en vision som togs fram av en konsult tidigt 2015. Den ideella föreningen Hofs Lifs som är verksam på platsen gjorde ett första förslag.

Årsmötesprotokoll 2016

Styrelse 2016

Susana Pesce (ordförande) susana@gisprocess.com, 073-369 72 77

Eva Sundin, Växjö

Järda Blix, Växjö

Linus Johnson, Karlskrona

Ingmarie Söderblom, Oskarshamn 

Lina Andersdotter, Kalmar

Valberedning: Emmie Löfgren & Bo Löwendhal

Planerade Aktiviteter 2016

Föreläsning på BTH den 10 maj 2016 kl 17.00

Föreläsning om planeringen, samt visning av relevant film ska genomföras i samarbete med studenternas organisationer, Boverket och Karlskrona Kommun.

Arkitekturfilmfestival: Stadsdrömmar 2016 med tema ”Förändring- Rörelse” i Växjö – 19-20 november 2016

Stadsdrömmar ska äga rum lördag-söndag 19-20 november 2016 i Kulturhuset Palladium. Tema för årets stadsdrömmar är Förändring och Rörelse. Förändring är stadens grundtillstånd. Rörelse kan vara människor som rör sig i eller till staden, men också stad i rörelse. Både lördag och söndag ska först ha ett föredrag/samtal, och sedan två-tre filmer.  Det kan vara både filmer om arkitektur/samhällsplanering och spelfilmer där arkitekturen har en avgörande roll. Programmet kommer att fastställas i mitten av maj. 

Som förra året ska festivalen vara öppen för och vända sig till alla. Huvudmålet är att folk pratar och diskuterar om arkitektur och stadsplanering under festivalen. Genom film, bildspel, affischer, installationer, m m, ska Kulturhuset Palladium fyllas av tankar om stadsdrömmar, arkitektur och planering med det aktuella temat: Förändring och Rörelse!

Tidigare aktiviteter

Tidigare aktiviteter 2015

Arkitekturfilmfestivalen med tema ”Stadsdrömmar” i Växjö – 21-22 november 2015

Arkitekturfilmfestivalen genomfördes tillsammans med flera andra föreningar: Folkets Bio i Växjö, Växjö Arkitektur Förening, Sveriges Arkitekter Jönköping Kronoberg, Växjö kommun, Kulturförvaltning samt Planeringsenheten.

Arkitekturfilmfestivalen ägde rum lördag-söndag 21-22 november 2015 i Palladium, Folketsbio. Stadsarkitekten i Växjö: Henrik Wibroe var moderator under de 2 dagarna. Det visades både filmer om arkitektur och samhällsplanering samt spelfilmer där arkitekturen har en avgörande roll.

Festivalen var öppen för och vände sig till alla, under festivalen folk pratade och diskuterade om arkitektur och stadsplanering. Genom film, bildspel, affischer, installationer, m m, fyllde Palladium Folketsbio av andan om arkitektur, stadsdrömmar och planering!

filmklipp.jpg

FFS Sydost är starkt i regionen, efter filmvisnings succé i Karlskrona med mer än 50 deltagare (Jane Jacobs filmdokumentär med efterföljande diskussion) var Arkitekturfilmfestivalen 2015 med mer än 120 deltagare, ännu en större succé och en aktivitet som kommer att etableras i Växjö som ett årligt event.

Arkitekturfilmfestivalen var uppmärksammade i den lokala pressen och i tidningen Arkitekten

Information om FFS Sydost verksamhet vid BTH

Informationsträffen ägde rum i september 2015. Eric Marcus och Marcus Olofsson gjorde en introduktion om FFS Sydost verksamhet till Fysisk Planering nyinkomna studenter.

FFS Sydost Årsmöte 12/3, i Växjö med följande föreläsningar:

"Klimatanpassning av Ljungby stad mot översvämningar" Uppsatsen MSB pris 2014. Sofie Franzen redovisade hur klimatförändringarna ser ut och hur myndigheter och organisationer arbetar med klimatanpassningen, rörande främst översvämningar, i både internationella och nationella sammanhang.

”Arkitektur Politik” Järda Blix. Regeringen utsåg i maj 2014 Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson till särskild utredare meduppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Utredningen går under namnet Gestaltad livsmiljö och ska bli klar 1 oktober 2015.

 

Vilket är Jane Jacobs arv och vad har det för relevans för planeringen i Sverige? 2 oktober 2014

Välkommen på seminarium med visning av intervjufilm och efterföljande diskussion. Samtalsledare: Gösta Blücher

När: torsdag den 2 oktober 2014 kl 17

Var: Blekinge Tekniska Högskola, sal C413A, Valhallavägen 1, hus C, 4:e våningen

Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe och macka till föranmälda.

Se även pdf!

FFS REGION SYDOST

Föreningen för samhällsplanering Region Sydost har som uppgift att:

Sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål ochmedel.

Verka för en sakkunnig behandling av såväl landsbygdens som tätorternasplaneringsfrågor.

Verka för att planeringen alltid är relevant för vår samtid och framtid.

Driva frågor om professionell utveckling och arrangera konferenser, mötesplatser, studieresor och andra aktiviteter i synergi med myndigheter, organisationer och andra föreningar.

TIDIGARE AKTIVITETER 2013

Temakväll om Cradle to Cradle
Torsdag 10 oktober 2013

kl 18.15 till Ronneby!

Cradle to cradle innebär att allting ska ingå i kretslopp från vagga till vagga och inte från vagga till grav. Ronneby har nu ett showroom som visar exempel på hur det kan gå till och vilka material man kan använda.

Program:

18.15-18.45

Introduktion till Cradle to Cradle. Johan Sandberg tf verksamhetsledare för Cefur (Center för forskning och hållbar utveckling i Ronneby).

18.45-19.00
Peter Fransson introducerar ett projekt som innebär att intresserade får bygga möbler enligt cradle to cradle-metoden till en ny förskola i Listerby.

19.00-19.30
Rundvandring i Cradle to Cradle showroom samtidigt som det serveras fika.

19.30-20.00
Roland Gustavsson (professor emeritus landskapsarkitektur) berättar om sitt arbete med utemiljön vid den nya förskolan i Listerby enligt cradle to cradle-metoden.

Årsmöte och mötesplats på temat "The Radicant City" den 12 mars 2013

FFS Sydost genomförde en kombinerad mötesplats och årsmöte den 12/3. På BTH Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona. Lokal Ateljén.

Upplägg: 16.15 FFS Sydosts årsmöte + mackor, 17.00- ca 19.00 Prof. Dr. Jana Revedin and the BTH Urban Design Master Class

Tema: The Radicant City: Participative planning strategies for social inclusion. BTHs nyutnämnda konstnärliga professor i arkitektur och gestaltning Jana Revedin håller en föreläsning om The Radicant City och Sustainable Urbanism. Jana Revedins studenter på programmet i Urban Design presenterar därefter sin studie om hållbar stadsutveckling i Karlskrona. Föreläsningen är på engelska. FFS Sydost bjuder alla föranmälda på macka och fika.

TIDIGARE AKTIVITETER 2012

Årsmöte och föredrag: Det koloniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore

FFS Sydöstra Sverige höll årsmöte i Karlskrona den 1 mars 2012. I anslutning till årsmötet hölls också ett föredrag på temat "Det koloniala arvet och framtiden - planeringens roll i Kenya och Singapore".

Föredrag av Susana Pesce (Gisprocess AB) och
Eric Markus (Blekinge Tekniska Högskola)

Både Kenya och Singapore blev självständiga stater på 1960-talet efter en lång period som brittiska kolonier och har sedan självständigheten utvecklats i olika riktning. Föredragshållarna presenterar och diskuterar hur planering och styrning av markanvändning utvecklats i dessa två länder. Hur stort är det koloniala arvet i planeringssystemen? Vilken roll och status har planering idag? Hur ser man på framtiden – och vilken betydelse har styrning av markanvändning för landets framtida utveckling? Presentationen följs av en öppen diskussion.

Program och dagordning

Dokumentation: Växjö - Europas grönaste stad? Vad kan vi lära oss av Växjös erfarenheter?

Föreningen för Samhällsplanering Region Sydost i samarbete med Växjö kommun, Sveriges Arkitekter Jönköping Kronoberg och Linnéuniversitetet, bjöd in till en inspirationsdag om den hållbara staden på Smålands museum i Växjö den 23 oktober 2012.

Nedan kan du ta del av presentationer från dagen.

Program:

09.00 Fika och registrering

09.30 Välkomna! (Susana Pesce, ordförande FFS Region Sydost)

09.35 Hållbara städer (Alexander Ståhle, urbanist, Spacescape)

10.30 Europas Grönaste Stad – våra främsta utmaningar (Julia Ahlrot, miljöstrateg Växjö kommun)

11.10 Stadens gröna och blåa infrastruktur - nytt grönstrukturprogram(Maria E Arvidsson, landskapsarkitekt Växjö kommun)

11.40 Växjö – de sju sjöarnas stad (Andreas Hedrén)

12.00 Lunch

13.10 Växjö – trästaden (Kristina Thorvaldsson, planeringschef Växjö kommun) 13.10 Erfarenheterna från SESAC – så här arbetar vi vidare (Julia Ahlrot)

13.30 Träbyggnadsteknik – Forskning vid Linnéuniversitetet ( Eric Serrano , professor LNU)

14.15 VEAB – en viktig motor i Europas grönaste Stad (Johan Saltin, VEAB)

14.45 Fika

15.15 Vision Trummen – Hjärtat i Europas Grönaste stad (Kristina Thorvaldsson)

15.45 Avslutning

Se även inbjudan (pdf)

GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2008-2010

Jämställdhetskonferens:

I oktober 2010 anordnades ett välbesökt seminarium om jämställdhet i Karlskrona. Arrangörerna: BTH, Ronneby kommun samt Föreningen För Samhällsplanering med finansiellt stöd ifrån Boverket, bjöd in till en dialog om jämställdhet i samhällsplaneringen. Under dagen behandlades frågor som; hur man ska arbeta med jämställdheten i översiktsplanering och detaljplaner utan att cementera gamla könsroller.

Övergivna platser: Konferens ägde rum den 8 april 2009, Galleri Rififi, Växjö.

Föreläsare: Jan Jörnmark, författare, fotograf, ekonomihistoriker. Föreläsningen hade ca 50 åhörare. Förening för Samhällsplanering Region Sydost hade årsmöte i samband med föreläsningen. Konferensen anordnades i samarbete med Sveriges Arkitekter, Växjö Arkitekturförening, Växjö Universitet.

Klimatanpassning, planerarnas roll och ansvar: Höstseminarium i samarbete med Sveriges Arkitekter, Växjö Arkitekturförening, Växjö Universitet och Växjö kommun. Konferensen ägde rum på Växjö Universitet den 26 november 2008 som en följd av den genomförda konferensen den 6 november 2007 med tema: Stadsutveckling - en global miljöfråga!

Konferensen i november 2008 med tema ”Klimatanpassning roll och ansvar” hade som föredragshållare en representant från Mistra-Swecia, en från BTH, en från Boverket samt två kommunala planerare.

3D i planeringsarbete var temat för konferensen i samband medårsmötet som genomfördes den 15 april 2008 vid Tekniska Högskolan BTH, Karlskrona med runt 30 deltagande. Mötet inleddes av Claes-Åke Kidlund (Karlskrona Kommun).