Kommande aktiviteter

Om FFS Sydost

FFS Sydost är starkt i regionen, efter filmvisnings succé i Karlskrona med mer än 50 deltagare (Jane Jacobs filmdokumentär med efterföljande diskussion) var Arkitekturfilmfestivalen 2015 med mer än 120 deltagare, ännu en större succé och en aktivitet som kommer att etableras i Växjö som ett årligt event.

Arkitekturfilmfestivalen var uppmärksammade i den lokala pressen och i tidningen Arkitekten

Styrelse

Susana Pesce (ordförande) susana@gisprocess.com, 073-369 72 77

Eva Sundin, Växjö

Järda Blix, Växjö

Linus Johnson, Karlskrona

Ingmarie Söderblom, Oskarshamn 

Lina Andersdotter, Kalmar

Valberedning: Emmie Löfgren & Bo Löwendhal

Syfte

Föreningen för samhällsplanering Region Sydost har som uppgift att:

  • Sprida kunskap och väcka debatt om samhällsplaneringens mål ochmedel.
  • Verka för en sakkunnig behandling av såväl landsbygdens som tätorternasplaneringsfrågor.
  • Verka för att planeringen alltid är relevant för vår samtid och framtid.
  • Driva frågor om professionell utveckling och arrangera konferenser, mötesplatser, studieresor och andra aktiviteter i synergi med myndigheter, organisationer och andra föreningar.

Tidigare aktiviteter

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER 2008-2010

Jämställdhetskonferens:

I oktober 2010 anordnades ett välbesökt seminarium om jämställdhet i Karlskrona. Arrangörerna: BTH, Ronneby kommun samt Föreningen För Samhällsplanering med finansiellt stöd ifrån Boverket, bjöd in till en dialog om jämställdhet i samhällsplaneringen. Under dagen behandlades frågor som; hur man ska arbeta med jämställdheten i översiktsplanering och detaljplaner utan att cementera gamla könsroller.

Övergivna platser: Konferens ägde rum den 8 april 2009, Galleri Rififi, Växjö.

Föreläsare: Jan Jörnmark, författare, fotograf, ekonomihistoriker. Föreläsningen hade ca 50 åhörare. Förening för Samhällsplanering Region Sydost hade årsmöte i samband med föreläsningen. Konferensen anordnades i samarbete med Sveriges Arkitekter, Växjö Arkitekturförening, Växjö Universitet.

Klimatanpassning, planerarnas roll och ansvar: Höstseminarium i samarbete med Sveriges Arkitekter, Växjö Arkitekturförening, Växjö Universitet och Växjö kommun. Konferensen ägde rum på Växjö Universitet den 26 november 2008 som en följd av den genomförda konferensen den 6 november 2007 med tema: Stadsutveckling - en global miljöfråga!

Konferensen i november 2008 med tema ”Klimatanpassning roll och ansvar” hade som föredragshållare en representant från Mistra-Swecia, en från BTH, en från Boverket samt två kommunala planerare.

3D i planeringsarbete var temat för konferensen i samband medårsmötet som genomfördes den 15 april 2008 vid Tekniska Högskolan BTH, Karlskrona med runt 30 deltagande. Mötet inleddes av Claes-Åke Kidlund (Karlskrona Kommun).