Om styrelsen

FFS är Sveriges största kunskapsnätverk för samhällsplanerare. Inom lokalföreningen vill vi stimulera till idé- och erfarenhetsutbyten, sprida kunskap och väcka debatt.

Välkommen till våra mötesplatser!

Kontakt: Ordförande Stina Bäckström stina.backstrom(at)stockholm.se

Kommande Evenemang

Tidigare evenemang

 

Sammanställning av mötesplatser som lokalavdelningen genomfört de senaste åren:

2016: Film i samhällsplaneringen - ett effektfullt verktyg? (januari), Årsmöte och mötesplats om gränslandet mellan konst och samhällsplanering (februari), Vårmingel med tema integration (maj)

2015: SPECIAL: Att planera för solenergi (jan), SPECIAL: Att planera för attraktiva, hållbara och energimarta regionala kärnor (feb), Digitala dialogmetoder (mars), SPECIAL: Kvalificerad processledning och scenarioplanering (mars), SPECIAL: Energiplanering och fysisk planering – går det att förena?  (april), Försommarmingel: Planerrarollen - lärdomar och förhoppningar (maj)

2014: Releasefest PLAN nr 1 år 2014 (feb), Webbinarium Blockholm (maj), Hållbar trafikplanering + Medborgarburen planering (juni), Placemaking (juni), planering och politik (oktober), SPECIAL: Planering, bebyggelseutveckling och hållbar energianvändning (nov), SPECIAL: Planering för hållbar energi, kretslopp och social utveckling (dec)

2013: Stockholm på väg (november), Hornsbergs strandpark (juni), Releasefest FFS bok (maj), SA Planakademiseminarium (april), Vart är översiktysplaneringen på väg? (mars), Stockholm on the move/Kollektivtrafikspaning (feb)

2012: Höga hus (december), Robert Cervero (november), Den gröna promenadstaden (oktober), Stadens ljud (september), Studiebesök Västra Kungsholmen (september), Releasefest PLAN nr 2-3 år 2012 (juni), Besök hos MMÖ (maj), Planerarrollen - Detta måste framtidens planerare kunna (mars), Hur förena Grönt och Förtätning? (januari)

2011: Transporter & Logistik- Eskilstuna (oktober), Arkitektur Stockholm & Mina drömmars Stockholm (augusti), Framtidens slussen (juni), En planerares vardag - möte med studenter vid Uppsala Universitet (maj), Transportvisioner - nu och då (april), Kreativa näringar, konstnärliga värden & stadsutveckling (mars), Svenska arkitekter och planerares internationella erfarenhet (feb)

2010: Telefonplan - historik och framtid (nov), Norra Djurgårdsstaden (juni)

2009: Energi, klimat och planering (februari)

2008: Reflektion från World Urban Forum 4 Nanjing (dec), Järvalyftet (okt), Trygghet och planering (april), Programförklaring av YIMBY-nätverket (feb)

2007: Alternativa dialogmetodiker i samhällsplaneringen (okt?), Handel del 3 besök i Vällingby centrum (maj), Handel del 2 Sickla Köpkvarter (mars)

2006: Handel del 1 Tillbaka- och framåtblick på handeln (dec), Vad är en stad? (sep), Trängselskatt (mars?)

FFS lokalavdelning Stockholm - Mälardalen: styrelse, verksamhet och arbetssättsamt valberedning

lokalavdelning Stockholm-Mälardalen, styrelse 2016

Styrelsen för 2016, vald vid årsmötet 16/2:

Ordförande, Nyval ett år
Katarina Fehler, strategisk samhällsplanerare, Uppsala kommun (nyval)

Kontakt: katarina.fehler(at)uppsala.se

Ledamöter, (valda vid årsmötet 2016) två år 2016-2017

 • Kathrin Nordlöf, miljökonsult, Tyréns
 • Stina Bäckström, samhällsplanerare, Kollektivtrafikförvaltningen, Landstinget i Uppsala län
 • Michaela Wollter, samhällsplanerare, Huddinge kommun

Ledamöter 2015-2016, valdes på två år vid årsmötet 2015

 • Carl-Johan Engström, aktiv pensionär / forskare KTH
 • Charlotta Eriksson, planarkitekt, Ramböll
 • Staffan Forsell, egen konsult, fd Stockholm stad
 • Conny Olander, konsult, Svensk tillväxtstrategi , fd SVID
 • PO Remmare, utredare, Tillväxtverket
 • Studentrepresentant via Stockholms Universitet studentorganisation Kultär (Jonas Levin)

Lokalavdelning Stockholm-Mälardalen, valberedning 2016

 • Tony Karlsson, trafikplanerare Tyréns, tony.karlsson(at)tyrens.se
 • Heli Rosendahl, planarkitekt Stockholms stad, heli.rosendahl(at)stockholm.se

 

Årsmöte 16/2 2016

Verksamhetsberättelse 2015, Stockholm - Mälardalen (pdf)

Årsmöte 14/1 2015

Årsmötesprotokoll 2015 (pdf)

Verksamhetsberättelse 2014, Stockholm - Mälardalen (pdf)