Revisorer

Valda vid föreningens årsmöte 23/4 2015.

Revisor ordinarie valda på ett år, 2015

Torbjörn Backvall (omval)
Fyra Revisorer AB (auktoriserad revisor)

Bo Aronsson (nyval)
Älvstranden Utveckling AB

Revisorsuppleant valda på ett år, 2015

Hans Linderstad (omval)
Stadskansliet, Göteborgs stad, ordinarie