aktuell_plan

Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Ett 110 meter högt höghus vid Torget – mitt i Sundsvall

Med en ansökan om planbesked för nytt höghus i centrala Sundsvall så blir frågan om vem som planerar högaktuell. Enligt Claes Rogander strider förslaget mot både översiktsplanen, stadsvisionen och riksintresset Stenstaden. Huruvida projektet kommer att fortsätta återstår att se, men det faktum att kommunens politiker i nuläget ändå vill utreda frågan vidare kommer att synliggöra vilken robusthet ett planeringssystem har, eller inte. 

Planering för Sveriges största infrastruktursatsning?

Planering för Sveriges största infrastruktursatsning?

Med svindlande siffror om 22 tusen boende, 11 tusen arbetsplatser och 450 tusen kvadratmeter kommersiella ytor så utvecklas nu Jönköping. Grunden till det är den nya högastighetsbanan och stationsläget vid Södra Munksjön. Marknadskommunikatör Jenny Lagerström berättar om ett arbete som pågått under lång tid och som tack vare en framsynt planering nu står redo att anta utmaningen.

Nästa hållplats Norrköpings Central

Nästa hållplats Norrköpings Central

Norrköping växer redan idag med 1500 invånare per år. Men i och med handskakningen i Sverigeförhandlingen ska nu 15 300 bostäder byggas innan år 2030. Det ska lösas genom två helt nya innerstadsdelar som planeras i nära anslutning till stationen. Projektledarna Julia Stenström och Josef Erixon berättar om ett intensivt men ovanligt överblickbart projekt som tack vare god planering känns hanterbart.

Aktuell plan: Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

Aktuell plan: Grön-, blå- och vitstrukturplan Gällivare

Med Sveriges första grön-, blå och vitstrukturplan vill vi i Gällivare kommun skapa en gemensam syn rörande användning, hantering och utformning av snö, vatten, grönska och vägar. Arbetet har utvecklats för att hitta konkreta lösningar som svarar mot hållbarhetsmålen och Gällivares vision om att vara ”En arktisk småstad i världsklass”, där utevistelse är möjligt året runt och där snö ses som en tillgång, även inne i staden. 

Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

Aktuell plan: Sundbybergs nya stadskärna - programförslag

När städer växer hamnar infrastrukturen i centrum. Det gäller inte minst de järnvägslinjer som går rakt genom stadskärnan. När Sundbybergs stad nu är inne i en expansiv fas är detta just ämnet som de delar med många andra kommuner i Sverige. Här är lösningen ett modernt resecentrum, en tät och sammankopplad stadsstruktur och en ökad tillgång till grönyta.